Дзяржава у палітычнай сістэме грамадства

Паняцце структура і азначэнне палітычнай сістэмы грамадтва. Блок пытанняў аб сутнасці і структуры палітычнай сістэмы, ролі дзяржавы ў палітычнай сістэме, суадносінах дзяржавы і грамадства, дзяржавы і іншых суб’ектаў, а таксама іншых элементаў сістэмы.

Подобные документы

 • Історичний розвиток інституту глави держави в Україні, аналіз ролі інституту президентства в державотворенні. Реформування конституційно-правового статусу Президента України. Функції та повноваження Президента України відповідно до проекту Конституції.

  курсовая работа, добавлен 02.11.2010

 • История формирования ЕС. Процесс институционного реформирования путем слияния основных органов. Институционная структура ЕС. Важные вспомогательные органы. Особенности институционной системы ЕС. Амстердамский договор. Эволюция институционной структуры.

  реферат, добавлен 06.11.2008

 • Об'єднання громадян у політичній системі України. Вибори народних депутатів. Сучасні тенденції суспільного розвитку та конституційно-правове закріплення їх місця і ролі в політичній системі України. Участь держави у фінансуванні політичних партій.

  реферат, добавлен 07.02.2011

 • Анализ Конституций и уставов субъектов Российской Федерации как законодательных актов, рассмотрение порядка их принятия. Юридические свойства Конституции РФ, ее сущность, основные черты. Характеристика порядка ее пересмотра, толкования и структуры.

  курсовая работа, добавлен 20.06.2012

 • Визначення поняття та сутності держави. Дослідження її ролі та призначення у політичній системі суспільстві. Вивчення основних теорій походження держави. Загальна характеристика сучасної держави у різних проявах її функціонування. Типи сучасної держави.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Важливе джерело зміцнення законності в органах і підрозділах міліції. Узагальнене ставлення до міліції. Вітчизняні та зарубіжні науковці, які зробили суттєвий внесок у дослідження проблеми ролі і місця громадської думки та ЗМІ в діяльності міліції.

  реферат, добавлен 10.05.2011

 • Изучение института Правительства Российской Федерации посредством анализа его организации, структуры, правового регулирования и полномочий. Содержание функций Правительства РФ в экономической, социальной и политической сферах и порядок их реализации.

  курсовая работа, добавлен 01.03.2011

 • Изучение структуры, порядка управления и деятельности организации. Аппаратно-программное обеспечение предприятия, его коммуникационная структура. Политика безопасности Администрации Старорусского муниципального района, используемая антивирусная программа.

  отчет по практике, добавлен 06.06.2015

 • Реєстрація та охорона товарних знаків і послуг в Україні. Посилення ролі інтелектуальної власності в галузі. Патентування авторського права на дизайн. Шляхи доведення авторства дизайнерами одягу й аксесуарів. Засоби покарання нахабних злодіїв від кутюр.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Анализ развития концепции гражданского общества, его характеристика в современном понимании. Изучение структуры гражданского общества в наше время через основные институты: политические организации, экономический фактор, религиозные организации.

  курсовая работа, добавлен 24.01.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.