"Blended Learning " як система інноваційних принципів та методів в освіті (на прикладі викладання дисципліни "Політології")

Особливості філософії освіти у ХХІ столітті. Характеристика системи інноваційних принципів та методів викладання у вищій школі - "Blended Learning", що забезпечує значно вищу результативність освітнього процесу. Особливості застосування цієї системи.

Подобные документы

 • Особливості інтерактивних технологій під час викладання дисципліни "Інформатика" у вищих навчальних закладах І-ІІ ступенів акредитації. Використання ігрових інтерактивних методів в навчальному процесі для фахових спеціальностей Будівельного коледжу.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Основні елементи, принципи, завдання та психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання учнів у сучасній школі. Стратегія та зміст екологічної освіти. Характеристика та особливості екологічного виховання в процесі викладання біології.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

 • Теоретичні аспекти особливостей викладання музики в початкових класах. Музична освіта в науковій літературі. Особливості сприйняття музики дітьми молодшого шкільного віку. Використання музичних ігор. Результати практичної роботи під час викладання музики.

  курсовая работа, добавлен 12.02.2012

 • Основні положення викладання предмету мікробіології в Національному фармацевтичному університеті. Системний підхід, застосовуваний в навчальному процесі, який об’єднує та забезпечує взаємозв’язок теоретичних аспектів, практичних навичок, дослідної роботи.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Система вищої освіти в Україні та періоди її розвитку. Методологія, методи і методика викладання. Європейська інтеграція - впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці. Інтеграція вищої освіти України і Болонський процес.

  курсовая работа, добавлен 18.06.2010

 • Особливості індивідуальної, класно-урочної та лекційно-семінарської систем навчання у вищій школі. Застосування проблемного та ігрового викладання матеріалу в університетах. Способи контролю знань. Методика формування інтелектуально-професійних вмінь.

  дипломная работа, добавлен 23.10.2010

 • Інтеграція професійно-орієнтованого навчання зі спеціальними дисциплінами з метою отримання додаткових професійних знань і формування значущих якостей особистості. Оптимізація методів викладання, які дозволять підвищити рівень мовної підготовки фахівців.

  статья, добавлен 24.11.2017

 • Особливості застосування основних принципів стратегічного менеджменту в освіті щодо процесу прийняття управлінського рішення. Органи управління освітою, їх повноваження. Загальна характеристика основних структурних підрозділів вищого навчального закладу.

  контрольная работа, добавлен 15.04.2011

 • Підходи до вивчення та особливості ділення з остачею. Аналіз стану проблеми викладання теми в педагогічному досвіді. Специфіка перевірки знань з математики у початковій школі, приклади практичного використання форм та методів реалізації даного процесу.

  дипломная работа, добавлен 16.09.2014

 • Сутність виховного процесу, його особливості в сучасній школі: виховання як педагогічна категорія і як система. Пріоритети виховної роботи в сучасній школі. Система дидактичних принципів, характеристика закономірностей виховання та їх реалізація.

  курсовая работа, добавлен 13.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.