Сучасний стан і структура джерел фінансового забезпечення соціального захисту населення України

Соціальний захист - перерозподіл суспільного багатства на користь людей, які тимчасово чи постійно потребують з боку суспільства особливої підтримки. Цільові позабюджетні фонди - важливе джерело фінансового забезпечення соціального захисту населення.

Подобные документы

 • Дослідження антимонопольного законодавства України. Вивчення структури Волинського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України. Оцінка фінансового забезпечення. Проблеми та шляхи підвищення ефективності функціонування комітету.

  отчет по практике, добавлен 16.09.2015

 • Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства. Аналіз майна та оборотних активів. Джерела формування капіталу. Ліквідність та платоспроможність підприємства, його прибутковість та рентабельність.

  отчет по практике, добавлен 16.04.2011

 • Основна мета й поняття стимулювання розвитку регіонів, засади його здійснення та методи державного регулювання. Особливості фінансового забезпечення депресивних територій. Проблема фінансування регіонів в Україні та найкоротші шляхи її вирішення.

  реферат, добавлен 14.06.2009

 • Пенсійний фонд України як складова соціального захисту громадян України, його роль та місце в фінансовій системі. Аспекти адміністративного управління процесом формування та використання коштів. Аналіз показників, проблеми та перспективи розвитку.

  дипломная работа, добавлен 19.04.2013

 • Особливості і сутність Фінансового права України. Принципи стандартизації фінансового контролю як одного з початкових етапів реформування контрольної системи України. Загальна характеристика прав і обов'язків громадян у сфері фінансових відносин.

  реферат, добавлен 19.12.2008

 • Стратегія, політика і ретроспективний огляд фінансового забезпечення соціальних виплат в Україні. Діюча практика фінансування соціальних виплат населенню та її вдосконалення. Цільова грошова допомога на проживання громадян з мінімальними доходами.

  дипломная работа, добавлен 08.05.2009

 • Соціальний захист як комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на захист добробуту членів суспільства. Розгляд проблем та перспектив розвитку медичного страхування в Україні. Аналіз фінансового механізму медичного страхування.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2016

 • Теоретичний аналіз фінансового механізму управління підприємством. Вивчення фінансових методів і важелів. Правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Оцінка результатів діяльності підприємства ВАТ "Центренерго". Удосконалення фінансового планування.

  дипломная работа, добавлен 06.07.2010

 • Сутність, значення, структура, сегментування фінансового ринку. Коротка характеристика діяльності ПАТ КБ "Приватбанк", АТ "Укрексімбанк", ВАТ "Райффайзен банк Аваль". Методи та засоби маркетингу, що використовуються ВАТ "Ощадбанк" в конкурентній боротьбі.

  курсовая работа, добавлен 17.03.2013

 • Поняття інвестицій як найважливішого засобу забезпечення прогресивних структурних зрушень в економіці. Національне законодавство та новий підхід місцевих органів державної влади України до інвестиційної діяльності, гарантії захисту іноземних інвестицій.

  реферат, добавлен 20.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.