Сучасний стан і структура джерел фінансового забезпечення соціального захисту населення України

Соціальний захист - перерозподіл суспільного багатства на користь людей, які тимчасово чи постійно потребують з боку суспільства особливої підтримки. Цільові позабюджетні фонди - важливе джерело фінансового забезпечення соціального захисту населення.

Подобные документы

 • Аналіз фінансового забезпечення реалізації екологічної політики в Україні, що підвищить ефективність функціонування систем фінансування. Розгляд методів використання природних ресурсів, що сприятимуть в реалізації екологічної політики країн Євросоюзу.

  статья, добавлен 24.04.2018

 • Теоретичні аспекти фінансування будівництва житла через фонди фінансування будівництва. Аналіз фінансового забезпечення житлового будівництва та механізмів залучення недержавних коштів для його фінансування. Нагляд та регулювання діяльності ФФБ в Україні.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2015

 • Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів. Стан кредитного забезпечення підприємства. Оцінка кредитоспроможності та фінансового стану. Альтернативні джерела кредитного забезпечення. Оцінка ефективності кредитування підприємства.

  курсовая работа, добавлен 05.01.2014

 • Роль місцевих бюджетів у розподілі і перерозподілі національного доходу, їх структура і принципи формування. Організація і управління коштами місцевого бюджету з метою забезпечення фінансового розвитку Херсонського міського фінансового управління.

  дипломная работа, добавлен 17.10.2011

 • Поняття фінансового права. Місце фінансового права в системі права України. Система і джерела фінансового права. Фінансове право і наука фінансового права. Державна казна. Державний бюджет.

  реферат, добавлен 12.09.2007

 • Сутність доходів та витрат населення України, системи узагальнюючих показників для їх статистичного вивчення. Державні соціальні стандарти та гарантії. Ціни на споживчому ринку. Заробітна плата, напрямки та нормативно-правова база її обґрунтування.

  курсовая работа, добавлен 30.06.2014

 • Аналіз фінансового стану і формування планів розвитку ПАТ "Нікопольський завод феросплавів". Місце і структура служби контролінгу. Функції відділу фінансового контролінгу. Посадова інструкція фінансового контролера, каталог його функцій і завдань.

  реферат, добавлен 14.05.2014

 • Система показників, що використовуються при аналізі фінансового стану підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану ФГ "Троянда-Агро". Проблемні аспекти діяльності. Фінансово-економічні заходи по стабілізації фінансового стану підприємства.

  дипломная работа, добавлен 26.05.2015

 • Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками підприємства. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком і інвестиціями. Характеристика теорії дивідендної політики.

  контрольная работа, добавлен 22.02.2012

 • Особливості фінансової діяльності на підприємстві, методика та показники оцінки його фінансового стану. Аналіз ресурсного потенціалу, фінансового результату. Оцінка фінансового стану підприємства, система його оподаткування на прикладі ТОВ "Східне".

  курсовая работа, добавлен 18.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.