Французький живопис ХVIII-XIX століття. Романтизм

Основні риси романтизму, Франція - його батьківщина. Французький романтизм у живописі, історія його виникнення, його представники доби романтизму та їх світогляд. Принципи та ідеї художників-романтиків. Життя та творчість Ежена Делакруа та Теодора Жеріко.

Подобные документы

 • Культурна ситуація першої половини XX століття. Загальне поняття модернізму, різноманіття його художніх і соціальних форм. Характеристика основних напрямів в мистецтві модернізму, використовувані техніко-конструктивні засоби створення нових форм.

  реферат, добавлен 16.06.2009

 • Принципы буржуазной культуры и характерные черты культуры XIX в. Научная революция и направления развития философской мысли. Романтизм и реализм как типы творческого сознания. Социально-политические идеалы XIX в.: либерализм, марксизм, анархизм.

  реферат, добавлен 07.03.2011

 • Імпресіонізм у творчості сучасних українських художників. Характерні риси творчості Михайла Ткаченка, Івана Труша та Петра Левченка. Природа у картинах Тетяни Яблонської. Творчий пошук Куїнджі. Зінаїда Серебрякова – майстер психологічного портрета.

  курсовая работа, добавлен 12.04.2016

 • Художественная культура Западной Европы в XIX веке. Романтизм в литературе как сложное многогранное явление, охватывающее внешне непохожие произведения искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства, живописи, музыки и архитектуры XIX века.

  реферат, добавлен 12.10.2009

 • Виникнення українських культурно-освітніх організацій. Я. Франко та його роль у розвитку політичного та громадського життя краю. Розвиток освіти, мистецтва, літератури на Західно-Українських землях.

  контрольная работа, добавлен 07.04.2007

 • Анализ культурной ситуации XIX века, определение основных стилей искусства, особенностей философско-мировоззренческих направленностей этого периода. Романтизм и реализм как явления культуры XIX века. Социокультурные особенности динамики культуры XIX в.

  реферат, добавлен 24.11.2009

 • Стислий огляд життєвого шляху та діяльності Жан-Жака Руссо - видатного французького філософа, письменника, композитора та ідеолога просвітництва. Руссоїстські ідеї та їх вплив на європейську культуру. Вплив руссоїзму на французьку революцію 1789 року.

  реферат, добавлен 16.10.2013

 • Загальна характеристика сучасної західної культури: особливості соціокультурних умов та принципів її формування та розвитку. Модернізм як сукупність напрямів в культурі ХХ століття, його характерні риси. Відмінності та значення постмодернізму в культурі.

  контрольная работа, добавлен 05.06.2011

 • Коротка біографічна довідка з життя Г.І. Семирадського, його художня спадщина. Доля античної теми в російському мистецтві кінця XIX-початку ХХ століть. Сучасні проблеми академічної мистецької освіти. Особливості культурного самовизначення художника.

  реферат, добавлен 06.05.2013

 • Зародження стилю бароко, відображення кризи гуманістичної культури Відродження. Живопис П.П. Рубенса та Антоніса Ван-Дейка - представників фламандського бароко. Творчість Рембрандта, яка знаменує собою вершину розвитку голландського мистецтва XVII ст.

  презентация, добавлен 30.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.