Французький живопис ХVIII-XIX століття. Романтизм

Основні риси романтизму, Франція - його батьківщина. Французький романтизм у живописі, історія його виникнення, його представники доби романтизму та їх світогляд. Принципи та ідеї художників-романтиків. Життя та творчість Ежена Делакруа та Теодора Жеріко.

Подобные документы

 • Людина працює з глиною з найдавніших часів, про що свідчать археологічні знахідки та пам`ятки архітектури. Історія керамічного мистецтва, починаючи з трипільської доби до нашого часу - його зародження та розвиток, розквіт, упадок та відродження у ХХ ст..

  доклад, добавлен 03.06.2008

 • Основні риси новоєвропейської культури XVII-XVIII ст. Реформа і відновлення в мистецтві стилю бароко, його вплив на розвиток світової культури. Класицизм як напрямок розвитку мистецтва та літератури. Живопис, скульптура та архітектура класицизму.

  реферат, добавлен 07.01.2011

 • Формування традиційного одягу українців. Історія українського народного костюма генетично пов'язана з традиціями Київської Русі. Український національний жіночий одяг ХVІ–ХІХ століття. Локальні особливості народного одягу жінок його характерні риси.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Біографічний метод у дослідженні універсальної природи митця: становлення Мухи як художника модерну. Мистецтво плакату та його семантика. Принципи формоутворення в стилі модерн. Естетична програма напряму: синтез способу життя та мистецьких парадигм.

  дипломная работа, добавлен 20.05.2015

 • Рене Декарт - французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії. Біографія, наукові дослідження: система координат, збереження кількості руху; автор методу радикального сумніву в філософії, передтеча рефлексології.

  реферат, добавлен 14.05.2011

 • Теоретичне осмислення феномена масового популярного танцю і танцювальної культури з позицій хореографічної науки. Загальна характеристика масового сучасного танцю, історія його виникнення. Характерні риси та напрямки танцювального стилю Old Shool.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2019

 • Стан мистецтва в часи Української Народної Республіки. Творчість М. Бойчука та його школа. Створення спілки художників. Огляд діяльності радянських живописців. Драма "шестидесятників". Уніфікаторська політика партії в галузі образотворчого мистецтва.

  контрольная работа, добавлен 25.09.2014

 • Степан Галябарда як видатний український поет-пісняр сучасності. Його перша пісня "Не поверну човен" у виконанні Алли Кудлай. Творчість поета-пісняра як ностальгія за дитинством та за Батьківщиною. Співпраця Галябарди з Зібровим, Мозговим та Зінкевичем.

  реферат, добавлен 18.07.2010

 • Система ценностей и процесс их созидания. Отражение культурных преобразований, происшедших в Европе в конце XVIII века. Творчество великих реалистов. Создатели романского стиля. Драматичность живописных образов. Искусство романтизма во Франции.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2011

 • Реалізм в українському живописі 19 століття. Санкт-Петербурзька академія мистецтв і її вплив на формування українського образотворчого мистецтва. Самостійна творчість Т. Шевченка: художньо-виразна мова провідних творів та їх жанрово-тематичне розмаїття.

  курсовая работа, добавлен 26.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.