Державна політика в інформаційній сфері України

Становлення інформаційного суспільства, принципи державного регулювання відносин у цій сфері, закон України "Про інформацію". Державна інформаційна політика, мета, функції, безпека України. Роль державної політики інформатизації в умовах глобалізації.

Подобные документы

 • Суть, поняття, принципи побудови логістичної системи. Сучасний рівень інформаційного забезпечення управлінських процесів в умовах державного госпрозрахункового підприємства. Застосування логістичних підходів до оцінки ефективності інформаційної системи.

  курсовая работа, добавлен 07.07.2010

 • Сутність та значення кадрової політики підприємства. Взаємодія кадрової політики та стратегії підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності та оцінка персоналу підприємства. Витрати та ефективність удосконалення кадрової політики підприємства.

  дипломная работа, добавлен 22.05.2012

 • Значення та завдання кадрової політики. Основні елементи кадрової політики, її взаємодія зі стратегією підприємства. Характеристика організаційної структури управління та кадрової політики ТОВ "Метал". Виявлені перспективи та проблеми кадрової політики.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2013

 • Зайнятість населення: сутність, принципи та форми. Політика регулювання ринку як складова частина економічної політики. Регулювання ринку праці та служби зайнятості. Структура міграції населення. Основний зміст продуктивної зайнятості населення.

  реферат, добавлен 06.09.2009

 • Загальна характеристика авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", особливості запровадження рекламного менеджменту. Рекламний менеджмент як система елементів, учасників, процесів і прийомів з визначення цілей та інформаційного забезпечення реклами.

  дипломная работа, добавлен 02.06.2014

 • Сутність і завдання інноваційної політики підприємства, її втілення у планах і програмах. Стратегія наступу, ризиковий тип інноваційної політики. Стратегії стабільності та захисту. Орієнтація фірми на потреби ринку, її цілеспрямованість та комплексність.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2011

 • Роль інформації у матеріальному виробництві. Ділова інформація, її використання на інформаційному ринку України. Механізми функціонування ділової інформації як сукупності економічних відносин з приводу збирання інформації, її продажу кінцевому споживачу.

  курсовая работа, добавлен 25.12.2013

 • Менеджер як центральна фігура в системі управління організацією. Характер праці менеджера. Характеристика демократичного типу керівництва. Чинники менеджерської діяльності в сучасних умовах України. Закони розвитку суспільства і сучасного менеджменту.

  контрольная работа, добавлен 28.04.2010

 • Суть понять "винагорода", "політика". Винагорода як оплата праці, стратегія її формування. Дослідження політики винагороди на прикладі ПІ МАУП, шляхи її вдосконалення. Кодекс честі МАУП. Посадова інструкція провідного фахівця відбіркової комісії.

  курсовая работа, добавлен 18.09.2012

 • Функції держави у сфер: інвестицій. Бюджетні важелі. Грошово-кредитна політика. Норми страхових резервів. Облікова ставка Національного банку. Операції на відкритому ринку з державними цінними паперами. Інвестиційне середовище. Інвестиційна діяльність.

  реферат, добавлен 08.11.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.