Державна політика в інформаційній сфері України

Становлення інформаційного суспільства, принципи державного регулювання відносин у цій сфері, закон України "Про інформацію". Державна інформаційна політика, мета, функції, безпека України. Роль державної політики інформатизації в умовах глобалізації.

Подобные документы

 • Сутність і завдання інноваційної політики підприємства: принципи формування та складові. Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат його інноваційної політики. Основні напрямки впровадження інноваційної політики в ТОВ "Автотехсервіс" ЛТД.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2012

 • Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв'язання. Стан та завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в Україні. Основні напрями регулювання ринку праці.

  курсовая работа, добавлен 30.03.2007

 • Аналіз сутності кадрової політики - системи заходів, спрямованих на формування інституціональних структур, відповідно до цілей і інтересів країни, для ефективного процесу відтворення кадрового потенціалу на певній фазі життєвого циклу економічної системи.

  контрольная работа, добавлен 17.09.2010

 • Менеджер як управлінець ринкової орієнтації. Основні завдання менеджерів та їх роль у роботі організації. Навички, якості, принципи керування менеджерів. Сучасний менеджер у якості керівника колективу, лідера, дипломата, вихователя та інноватора.

  презентация, добавлен 05.06.2011

 • Законодавство України у сфері стандартизації. Об’єкти та суб’єкти стандартизації. Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації. Національні стандарти, технічні умови, правила усталеної практики та класифікатори, загальнодержавні каталоги.

  контрольная работа, добавлен 13.08.2008

 • Ринок праці і механізм його функціонування. Механізм формування і функціонування ринку праці, теоретичні підходи до його аналізу. Підходи до регулювання ринку праці. Методи державного регулювання. Структура й особливості ринку робочої сили України.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2007

 • Визначення ролі інформаційного забезпечення (ІЗ) в управлінні портовими підприємствами в нових умовах бізнес-простору. Незадовільний стан ІЗ підприємств як наслідок порушення відомих принципів інформатизації. Бенчмаркінг як джерело зовнішньої інформації.

  статья, добавлен 13.11.2017

 • Основні елементи політики радіо бізнесу в Україні. Інформаційна політика комунальної радіостанції. Дослідження систем операційного менеджменту на Першому українському радіо. Результати дослідження: аналіз чинників, впливаючих на вибір радіостанцій.

  курсовая работа, добавлен 08.01.2011

 • Проблема зайнятості населення України як найгостріша соціально-економічна проблема. Проблеми сільського безробіття. Трудова зайнятість соціально вразливих верств населення. Пенсіонери та інваліди на ринку праці. Державне регулювання зайнятості молоді.

  реферат, добавлен 08.04.2009

 • Аналіз тенденцій розвитку світової економічної системи. Іноземний досвід державного регулювання інноваційних процесів та управління діяльністю малих і середніх підприємств, можливості його адаптації та шляхи використання в ринковій економіці України.

  реферат, добавлен 15.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.