Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

Склад і зміст робіт на стадії впровадження інформаційних систем. Технологія проектування систем за CASE-методом. Порівняльні характеристики інформаційних систем в менеджменті та СППР. Створення бази моделей. Визначення інформаційних систем управління.

Подобные документы

 • Використання баз даних та інформаційних систем. Поняття реляційної моделі даних. Ключові особливості мови SQL. Агрегатні функції і угрупування даних. Загальний опис бази даних. Застосування технології систем управління базами даних в мережі Інтернет.

  курсовая работа, добавлен 11.07.2015

 • Загальні поняття інформаційного забезпечення інформаційних систем. Структура засобів інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційно-довідкової системи. Оперативний персонал, метрологічне забезпечення. Алгоритмізація виробничого процесу (АВП).

  контрольная работа, добавлен 01.02.2010

 • Задачі інформаційних систем криптографічного захисту інформації. Принципи шифрування даних на основі використання хеш-функцій. Розробка програмних компонентів інформаційних систем криптографічного захисту інформації. Види криптографічних алгоритмів.

  курсовая работа, добавлен 23.01.2012

 • Засоби візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем. Принципи прикладного системного аналізу. Принцип ієрархічної побудови моделей складних систем. Основні вимоги до системи. Розробка моделі програмної системи засобами UML.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2012

 • Операція: поняття, класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій та організація їх виконання в економічних інформаційних системах. Технологія створення і ведення інформаційних масивів. Використання СУБД Ассеss для обробки даних по товару.

  контрольная работа, добавлен 27.07.2009

 • Загальна класифікація інформаційних систем управління підприємствами. Комплекс програмних засобів "Галактика" та його чотири функціональні контури. Схема опрацювання первинних господарських документів. Удосконалення структурної побудови бухгалтерії.

  реферат, добавлен 27.07.2009

 • Області застосування і реалізації інформаційних систем, вимоги до них. Призначення та класифікація систем управління базами даних. Основні достоїнства мови SQL. Програмний код додатку. Створення база даних "Мебельний магазин". Лістинг даної програми.

  курсовая работа, добавлен 19.04.2015

 • Життєвий цикл інформаційної системи як упорядкована сукупність змін його стану між початковим і кінцевим станами. Умови забезпечення адаптивного характеру розвитку ІС. Технологія проектування інформаційної системи, технологічна мережа проектування.

  реферат, добавлен 20.06.2010

 • Місце процесів оцінки в загальному циклі керування ризиками. Архітектура інтегрованих інформаційних систем. Зміст вхідних і вихідних інформаційних об'єктів. Моделювання в ARIS 5.0. Побудова моделей процесу вироблення стратегії захисту інформації OCTAVE.

  магистерская работа, добавлен 05.06.2011

 • Загальна характеристика комунікацій та інформації. Розвиток інформаційних систем в медичних закладах. Госпітальні інформаційні системи та телемедичні технології. Інформаційні технології в медичній освіті та в науці України, перспективи їх розвитку.

  реферат, добавлен 10.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.