Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

Склад і зміст робіт на стадії впровадження інформаційних систем. Технологія проектування систем за CASE-методом. Порівняльні характеристики інформаційних систем в менеджменті та СППР. Створення бази моделей. Визначення інформаційних систем управління.

Подобные документы

 • Поняття та властивості інформаційних технологій. Поява персональних комп’ютерів - принципова модернізація ідеї автоматизованого управління. Технічна база і компоненти інформаційних технологій. Завдання сучасних інформаційних технологій, їх класифікація.

  реферат, добавлен 16.08.2010

 • Основні сфери застосування обчислювальної техніки та їх характеристика. Обмеження, притаманні файловим системам. Розділення та ізоляція даних, їх дублювання. Поняття несумісності форматів файлів. Недоліки традиційних файлових систем та їх усунення.

  реферат, добавлен 20.06.2010

 • Розподілена обробка та розподілені бази даних, їх внутрішня структура та принцип функціонування. Порядок і технологія рішення задач оперативного контролю в умовах роботи та на базі сучасних автоматизованих інформаційних систем, оцінка ефективності.

  контрольная работа, добавлен 18.02.2015

 • Даталогічне проектування баз даних та концептуальне (інфологічне) проектування (побудова ER-діаграми та нормалізація даних) інформаційної системи. Фізичне проектування інформаційних систем (СУБД Access: об’єкти бази, створення таблиць, запитів та форм).

  курсовая работа, добавлен 09.01.2010

 • Автоматизовані робочі місця як основна складова інформаційних систем. Історичний аспект розвитку АМР. Вимоги до систем автоматизації діловодства. Сутність діяльності референта. Принципи створення його АРМ: системність, гнучкість, стійкість, ефективність.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2014

 • Функції систем захисту інформації, основні терміни та визначення. Введення в криптологію, нормативно-правова база захисту інформації. Впровадження новітніх інформаційних телекомунікаційних системи. Використання та здійснення електронного документообігу.

  реферат, добавлен 03.10.2010

 • Сучасні підходи до розробки і впровадження інформаційних систем на підприємствах. Засоби розробки та створення веб-ресурсу торгово-виробничого підприємства "ІТК". Аналіз сайту будівельної фірми. Методи просування будівельної продукції в мережі Інтернет.

  курсовая работа, добавлен 10.02.2014

 • Проектування інформаційної системи; концептуальне (інфологічне) проектування, побудова ER-діаграми, нормалізація даних. Даталогічне проектування баз даних, фізичне проектування інформаційних систем. СУБД Access: об'єкти, створення таблиць, запитів, форм.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2010

 • Використання засобів обчислювальної техніки в автоматичних або автоматизованих інформаційних системах. Сутність централізованих систем управління файлами. Історія виникнення персональних комп'ютерів. Перспективи розвитку систем управління базами даних.

  реферат, добавлен 23.10.2009

 • Особливості програмування web-орієнтованих інформаційних систем. Етапи створення web-сайту, вибір домену та хостингу. Опис програмного та апаратного середовища функціонування об’єкта проектування. Аналіз і вибір засобів для проектування web-додатків.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.