Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

Склад і зміст робіт на стадії впровадження інформаційних систем. Технологія проектування систем за CASE-методом. Порівняльні характеристики інформаційних систем в менеджменті та СППР. Створення бази моделей. Визначення інформаційних систем управління.

Подобные документы

 • Розрахунок інформаційних потоків у ЛОМ підприємства, планування середнього трафіку і коефіцієнта використання мережі. Планування структурованої кабельної системи. Структура клієнт-серверних компонентів корпоративної комп’ютерної мережі, захист інформації.

  курсовая работа, добавлен 01.06.2013

 • Механічні пристрої вимірювання. Рішення на базі лазерних трекерів. Фізичні основи оптичних систем контролю. Технологія DirectShow та її призначення. Розробка схеми інформаційних потоків та функціональної схеми роботи системи дистанційного контролю.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

 • Поняття та історія виникнення електронного урядування. Концепція розвитку інформаційного суспільства в Україні. Визначення ролі географічних інформаційних систем в державному управлінні. Аналіз апаратного і програмного комплексу, інформаційного блоку.

  контрольная работа, добавлен 17.10.2014

 • Аналіз системи збору первинної інформації та розробка структури керуючої ЕОМ АСУ ТП. Розробка апаратного забезпечення інформаційних каналів, структури програмного забезпечення. Алгоритми системного програмного забезпечення. Опис програмних модулів.

  дипломная работа, добавлен 19.08.2012

 • Структура підприємства "Newtone", опис його інформаційних систем. Аналіз обліку терміналів як об’єкта інформатизації. Завдання, розв'язувані за допомогою системи. Інформаційна структура бази даних. Опис програми, форм, звітів. Блок-схема системи.

  дипломная работа, добавлен 24.02.2011

 • Загальні відомості про С++ Builder. Метод найменших квадратів. Побудова лінійної емпіричної формули. Робота з базою даних MSql засобами PHP. Розрив з’єднання з сервером. Екранування спец-символів. Знаходження функції за методом найменших квадратів.

  курсовая работа, добавлен 11.12.2012

 • Дослідження медичної інформатики, інформаційних процесів, пов'язаних з методико-біологічними, клінічними і профілактичними проблемами здоров'я. Характеристика прикладного програмного забезпечення: систем обробки текстів, табличних процесорів, баз даних.

  реферат, добавлен 03.06.2011

 • Інформаційні системи - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації, класифікація. Застосування ІС в проектуванні, організаційному і технологічному керуванні; інженерних розрахунках; створенні графічної документації.

  презентация, добавлен 19.03.2011

 • Класифікація існуючих інформаційних систем. Особливості створення інформаційної системи роботи меблевого магазину. Розробка програми, що забезпечує роботу торгівельної организації, в середовищі Microsoft Visual Studio 2008 на мові програмування Vb.NEt.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2013

 • Поняття про інформаційні технології, етапи розвитку та види. Огляд сучасних інформаційних технологій. Моделювання факторів ризику знищення людства. Загальна характеристика програмного засобу GPPS – World для дослідження локальних моделей розвитку людства.

  курсовая работа, добавлен 16.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.