Методи підвищення надійності електронних апаратів (ЕА)

Вплив конструктивних рішень, вибору режимів роботи та матеріалів елементів електронних апаратів на підвищення надійності, впровадження мікроелектроніки. Узгодження конструкції пристроїв з можливостями технологічного процесу як основний параметр якості.

Подобные документы

 • Технологія виготовлення та ремонту друкованих плат і монтажу радіоелементів до блоку живлення. Параметри стабілізаторів напруги. Технічні характеристики та принцип дії апарату; розрахунок трансформатора; чинники ремонтопридатності; собівартість проекту.

  дипломная работа, добавлен 25.01.2014

 • Класифікація апаратури контролю і діагностики. Принцип дії і роботи електронних датчиків як первинного ланцюга автоматичної системи контролю. Датчики контролю чутливості приймальних пристроїв, комутаційні пристрої. Апаратура контролю і діагностики ЕПА.

  курсовая работа, добавлен 15.05.2011

 • Конструкція і технічні характеристики електронних реле покажчиків поворотів. Визначення переліку пошкоджень і несправних станів передавача: відхилення часових параметрів вихідного сигналу, постійне горіння сигнальних ламп в режимах маневрування.

  реферат, добавлен 25.09.2010

 • Загальне поняття, історія і сучасність електронного документу. Формати документу та сучасні носії інформації. Фонд електронних документів як сучасний етап історії. Забезпечення техніко-технологічних умов введення електронних документів в суспільний обіг.

  курсовая работа, добавлен 16.08.2010

 • Вибір електродвигуна, перетворювача, елементів силової частини катучого конвеєра. Складання схеми заміщення. Розрахунок швидкісних і механічних характеристик системи. Моделювання динамічних режимів роботи привода технологічного механізму у пакеті Mathcad.

  дипломная работа, добавлен 08.06.2014

 • Аналіз конструкції обтікачів, їх впливу на роботу бортових радіолокаційних засобів та вимог до обтікачів літальних апаратів. Принципи та етапи розв'язання модельної задачі про розсіяння плоскої електромагнітної хвилі на плоскому діелектричному листі.

  курсовая работа, добавлен 16.06.2014

 • Принцип дії лічильника імпульсів, пропорційно-інтегральних регуляторів на операційних підсилювачах замкнутої системи автоматичного управління, аналого-цифрового перетворювача, стабілізатора напруги. Розрахунок силового трансформатора джерела живлення.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2014

 • Функціональна та структурна схеми телефонного апарату, принцип його роботи. Внутрішня структура інтегральної схеми DTMF-номеронабирача. Електронні розмовні схеми: підсилювачі мікрофона (At) і підсилювач телефону (Аг). Телефони з голосним зв'язком.

  контрольная работа, добавлен 21.02.2011

 • Розробка конструкції і технології виготовлення друкованої плати блоку захисту електродвигуна. Розрахунки по постійному і змінному струму, аналіз теплового режиму і надійності проектованого пристрою з використанням можливостей САПР PCAD і AutoCAD2004.

  дипломная работа, добавлен 15.07.2010

 • Вибір конфігурації контролера і схем підключення. Схеми підключення зовнішніх пристроїв. Розроблення прикладного програмного забезпечення для реалізації алгоритму керування. Налагодження програмного забезпечення. Розрахунок надійності системи.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.