Методи підвищення надійності електронних апаратів (ЕА)

Вплив конструктивних рішень, вибору режимів роботи та матеріалів елементів електронних апаратів на підвищення надійності, впровадження мікроелектроніки. Узгодження конструкції пристроїв з можливостями технологічного процесу як основний параметр якості.

Подобные документы

 • Визначення основних технічних характеристик та режимів роботи мікроконтролера для подальшого застосування у пристроях управління. Системи переривань та режими роботи. Будова мікроконтролера, модулі синхронізації. Вбудовані низькочастотні генератори.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2013

 • Аналіз розвитку регуляторів потужності. Опис структурної характеристики мікроконтролера. Розрахунок однофазного випрямляча малої потужності, надійності безвідмінної роботи пристрою. Побудова навантажувальної характеристики випрямляча, графіку роботи.

  курсовая работа, добавлен 30.06.2015

 • Принципи отримання тонких плівок, вирощування кристалів методом Чохральського, обробка кристалів. Огляд технологій, які використовуються на підприємстві НВО "Термоприлад" під час виготовлення різноманітних електронних пристроїв вимірювання температури.

  отчет по практике, добавлен 02.10.2014

 • Структурна схема пристрою ультразвукового вимірювача рівня рідини, принцип роботи. Конструкція і розташування деталей. Залежність частоти настройки від опору резистора. Обґрунтування елементної бази. Інтегральні мікросхеми. Розрахунок надійності роботи.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2013

 • Визначення виду та типу генераторних та підсилювальних пристроїв, функціональної схеми радіопередавальних пристроїв та їх елементів. Види нестабільності частоти, гармонійні та негармонійні регулярні відхилення. Схема канального підсилювача потужності.

  реферат, добавлен 02.11.2010

 • Розробка конструкцій і технології процесу виготовлення друкованої плати пристрою. Обґрунтування вибору елементної бази, розрахунок структури технологічного процесу. Монтаж і складання проектованого виробу. Програма спектру для розводки друкованих плат.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2015

 • Аналіз документів та досвіду з експлуатації по перевірці висотомірів та варіометрів, розробка схеми та конструкцій стенду. Опис процесу повірки приладів та оцінка надійності установки. Методика перевірки барометричних висотомірів, екологічна небезпека.

  дипломная работа, добавлен 20.04.2011

 • Роль прискорених випробувань в визначенні надійності інтегральних схем, головні причини та механізми відмов. Визначення інтенсивності відмов інтегральної системи, ймовірності безвідмовної роботи, середнього і гамма-відсоткового часу напрацювання.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2014

 • Робота кнопкового номеронабирача за спрощеною структурною схемою кнопкового телефонного апарату (ТА) вітчизняного виробництв. Принцип роботи ТА за структурною схемою. Електронні викличні пристрої. Електронні імпульсні та частотні номеронабирачі.

  реферат, добавлен 16.01.2011

 • Функціональна схема мікроконтролера ATtiny24 та її опис. Архітектура пристроїв з низьким енергоспоживанням. Конструювання структурної та функціональної схеми мультиметра. Розрахунок режимів вимірювання. Методи підключення основних компонентів приладу.

  курсовая работа, добавлен 27.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.