Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР ў 1950-1960-х гг.

Пошук новых шляхоў стымулявання вытворчасці у гады НТР. Пераадолення крызіснага стану сельскай гаспадаркі. Асваенне цалінных і закінутых зямель на Усходзе. Змены ў кіраванні прамысловасцю і транспартам. Прычыны замаруджвання тэмпаў эканамічнага развіцця.

Подобные документы

 • Историографичний агляд та перыяду развіцця навукі і тэхнікі. Навуковае напрамак у развіцці тэхнікі: механіка і тэрмадынаміка, электрычнасць і магнетызм, свитлотехника. Развіццё тэхнікі і пабудова машын у XIX-пачатку XX стагоддзя, ваенныя тэхналогіі.

  курсовая работа, добавлен 25.07.2012

 • Старажытнарускае права (Руская Праўда). Прычыны і асноўныя рысы кадыфікацыі ў 15 стагоддзі. Значэнне агульназямельных прывілеяў у прававой сістэме Вялікага Княства Літоўскага 15 стагоддзя. Аналіз утрымання нормаў прывілею 1447 гады, Судзебніка 1468 гады.

  реферат, добавлен 27.07.2009

 • Адмена прыгоннага права, буржуазныя рэформы 1860–1870 гг. Эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя. Развіццё капіталізму ў прамысловасці, транспарту, сродкаў сувязі, гандлю. Сялянская гаспадарка. Фарміраванне буржуазіі і пралетарыяту.

  реферат, добавлен 25.01.2011

 • Узмацненне аўтарытарных тэндэнцый у кіраванні краінай. Спробы рэформ. Застойныя і крызісныя з'явы ў развіцці эканомікі. Нацыянальная палітыка. Курс на фарміраванненовай гістарычнай супольнасці "савецкі народ". Стан беларускай нацыянальнай культуры.

  реферат, добавлен 31.03.2015

 • Исследование уникального периода культурного развития СССР во второй половине 1950-х - первой половины 1960-х гг., получившего название "оттепели". Анализ новых тенденций в развитии отечественных литературы, живописи, музыки, театра и кинематографа.

  курсовая работа, добавлен 14.12.2014

 • Індустрыялізацыя Беларусі як частка працэсу індустрыялізацыі СССР. Наступствы вялікага скачка ў эканоміцы Беларусі. Станаўленне жорсткай цэнтралізаванай сістэмы кіравання прамысловасцю. Вынікі першых пяцігодак. Значэнне сацыялістычнага спаборніцтвы.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Утварэнне Рэчы Паспалітай. Войны сярэдзіны XVII - пачатка XVIII ст. Гаспадарчае развіццё беларускіх земляў у другой палове XVI - першай палове XVII ст. Гаспадарчае развіццё беларускіх зямель у XVII-XVIII ст. Эканамічны ўздым на Беларусі ў XVIII ст.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2011

 • Стан сельскай гаспадаркі ў сярэдзіне стагоддзя і падрыхтоўка да адмены прыгоннага права. Механізм рэформы і яе правядзенне ў Беларусі. Буржуазная і грашовая перабудова 60-70-х гг. XIX ст. Рэарганізацыя дзяржаўнага кіравання, праведзеныя ў 60-70-я гг.

  реферат, добавлен 22.12.2010

 • Начало и развитие "холодной войны". Внешняя политика СССР в середине 1950-х – начале 1960-х гг. История СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Политика "Нового мышления": начало разоружения, региональные конфликты, распад социалистических систем.

  реферат, добавлен 14.01.2009

 • Промышленность БССР во второй пятилетке: количественные показатели выпуска продукции; развитие тяжелого машиностроения, энергетики, внедрение новых производств и технологий в химической и обрабатывающих отраслях; повышение образовательного уровня кадров.

  реферат, добавлен 19.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.