Обґрунтування альтернативного варіанту методики оцінювання роботи речової служби військової частини ВВ МВС України

Організація речового забезпечення військової частини: складові, порядок, структура, задачі та контроль господарчої діяльності. Методика оцінювання речової служби військової частини Збройних Сил МО України, її недоліки, проблеми та шляхи вдосконалення.

Подобные документы

 • Історія виникнення промислового шпигунства, розвиток у сучасному суспільстві України. Термін економічного, промислового, комерційного, науково-технічного шпигунства, засоби його запобігання. Методи промислового шпигунства і конкурентної розвідки.

  контрольная работа, добавлен 13.03.2010

 • Підготовка об'єктів народного господарства до усталеної роботи в умовах воєнного часу. Заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах НС. Проведення рятувальних аварійно-відбудовних робіт у вогнищах ураження і в районах стихійного лиха.

  реферат, добавлен 10.12.2010

 • Розширення видів діяльності молодіжних громадських організацій у зв'язку з ситуацією на сході України. Військова підготовка, волонтерство, вивчення основ надання медичної допомоги та психологічної підтримки. Пласт – українська гілка світового скаутингу.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Основні положення нормативно-правової бази в сфері цивільної оборони, захисту населенні і територій від надзвичайних ситуацій. Система, задачі та керівництво Цивільної оборони. Права та обов’язки працівників, службовців та населення по Цивільній обороні.

  реферат, добавлен 23.12.2006

 • Завдання, властивості та загальні положення оптичної розвідки. Підготовка спостережних пунктів до роботи. Організація, ведення розвідки в різних умовах обстановки. Визначення відстаней за допомогою короткої бази. Збір і обробка розвідувальних відомостей.

  методичка, добавлен 15.08.2009

 • Призначення польового заправного пункту ПЗП-14, принцип його роботи та функціональні особливості. Організація роботи ПЗП-14: будова та головні елементи, технічна схема, заправка колісних і гусеничних машин. Основні засади експлуатації технічних засобів.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2012

 • Вплив метеорологічних та гідрологічних умов на точність вогневих ударів РКЗВ "Смерч". Військові методи визначення метеорологічних умов та обчислення виправлень на відхилення снарядів від табличних даних. Організація забезпечення точності вогневих ударів.

  реферат, добавлен 26.09.2009

 • Особливості ведення обліку i звітності з озброєння i боєприпасів. Етапи розробки заходів для утримання озброєння i боєприпасів у справному стані. Порядок видачі зброї особовому складу спортивної команди. Види боєприпасів: бойові, практичні, холості.

  реферат, добавлен 21.10.2012

 • Методика розрахунку сил і засобів і складання схеми організації зв'язку. Здійснення зв'язку з взаємодіючими танками. Порядок проведення радіорозвідки противника на полі бою. Проведення заходів під час висування підрозділів на рубіж переходу в атаку.

  методичка, добавлен 14.08.2009

 • Основи стійкості роботи об’єктів. Напрямки підвищення стійкості роботи об’єкта в надзвичайних ситуаціях. Оцінка стійкості об’єкта проти впливу уражених факторів: радіаційного ураження, електромагнітного імпульсу, впливу хімічних і біологічних засобів.

  реферат, добавлен 17.12.2007

 • Розробка методики прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння та його експлуатаційних показників. Порядок перевірки систем, механізмів і агрегатів БМ 9А52 на функціонування, основні етапи його підготовки для передачі.

  дипломная работа, добавлен 10.08.2009

 • Становлення та розвиток ракетних технологій в канун та період Другої Світової війни. Основні тенденції розвитку ракетобудування. Використання ракетної техніки як нового виду збройних сил та її вплив на перебіг воєнних дій у період Другої світової війни.

  курсовая работа, добавлен 07.02.2010

 • Описання задач артилерійської батареї в ході оборонного бою. Зміст та послідовність роботи старшого офіцера артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів до оборонного бою. Нанесення тактичної обстановки на робочу карту та робота з нею.

  курсовая работа, добавлен 19.06.2010

 • Склад і задачі груп самоприв’язки, їх приладне обладнання та основні задачі. Розподіл обов’язків особового складу групи при виконанні топогеодезичної прив’язки. Початкові напрямки і кути, що застосовуються в артилерії, та взаємозв’язок між ними.

  учебное пособие, добавлен 14.08.2009

 • Оцінка стійкості роботи заводу в умовах дії ударної хвилі. Значення надлишкового тиску для основних елементів заводу. Оцінка стійкості роботи заводу в умовах дії світлового випромінювання. Розрахунок режимів роботи чергових змін в умовах дії радіації.

  контрольная работа, добавлен 28.12.2011

 • Основы методики преподавания тактики. Содержание и цели изучения тактики. Принципы обучения. Формы и методы проведения занятий по тактической подготовке. Лекционный метод. Групповые занятия. Тактические учения. Методика подготовки и проведения занятий.

  курсовая работа, добавлен 05.08.2008

 • Правові, економічні та організаційні основи діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки. Категорії серйозності небезпек. Визначення загального та групового ризику. Порядок розроблення декларації безпеки. План локалізації і ліквідації аварій.

  контрольная работа, добавлен 01.12.2013

 • Парк як основне місце проведення технічного обслуговування та діагностування бронетанкової техніки. Умови зберігання машин у військах. Визначення періодичності обслуговування за закономірності зміни ресурсу роботи деталей сполучень вузлів і агрегатів.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2014

 • Розвідка як вид бойового забезпечення. Сили та засоби, призначені для ведення розвідки. Механізована рота у розвідувальному загоні. Зміст роботи командира роти у розвідувальному дозорі. Робота командира мотострілецької роти по організації розвідки.

  дипломная работа, добавлен 20.10.2011

 • Місце цивільної оборони у державній системі безпеки та захисту населення. Загальні принципи організації і структури установ ЦО України. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організми. Дії людей під час землетрусу. Поняття про хімічну обстановку.

  курс лекций, добавлен 09.03.2010

 • Розробка у відповідності з завданням варіанту створення вузла загороджень поза військами з відпрацюванням основних звітних документів з його влаштування й утримання, а також визначення ефективності вузла загороджень по враженню й затримці противника.

  курсовая работа, добавлен 30.01.2014

 • Зародження та розвиток традицій в армії. Ідейне загартуванню воїнів, підвищення дисципліни та морального духу особового складу. Сукупність традицій як найважливіший елемент внутрішньо-колективної соціально-психологічної атмосфери у військовій частині.

  реферат, добавлен 01.11.2010

 • Успіхи українських військових та аналіз дій противника. Невдала спроба противника захопити Київ. Характеристика перебігу битв в Ірпені та Гостомелі. Дослідження структури та чисельності збройних сил супротивника, його озброєння та військову техніку.

  научная работа, добавлен 03.05.2023

 • Організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Характеристика шляхів оповіщення населення про загрозу. Дії під час техногенних та природних катастроф. Розрахунок збитків від втрати життя, здоров’я населення.

  доклад, добавлен 06.11.2012

 • Оцінка стійкості роботи будинків, обладнання, апаратури в умовах дії ударної хвилі, світлового випромінювання, іонізуючих випромінювань, електромагнітного імпульсу та радіоактивного забруднення. Розрахунок режиму роботи чергових змін формувань.

  курсовая работа, добавлен 07.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.