Обґрунтування альтернативного варіанту методики оцінювання роботи речової служби військової частини ВВ МВС України

Організація речового забезпечення військової частини: складові, порядок, структура, задачі та контроль господарчої діяльності. Методика оцінювання речової служби військової частини Збройних Сил МО України, її недоліки, проблеми та шляхи вдосконалення.

Подобные документы

 • Обґрунтування задуму на влаштування вузла загороджень, попередній розрахунок сил, засобів та часу на влаштування. Методика визначення сил, засобів і часу на підготовку моста до руйнування. Прийняття рішення на влаштування і утримання вузла загороджень.

  курсовая работа, добавлен 25.12.2013

 • Підготовка та визначення відхилень метеорологічних умов установок для стрільби. Завдання метеорологічних станцій, постів та їх обладнання. Порядок прийому бюлетенів та їх розшифровка. Розгортання метеорологічного поста, виміри та розрахунок поправок.

  реферат, добавлен 26.09.2009

 • Двоокис азоту як летуча рідина червоно-бурого кольору. Окисли азоту - надзвичайно отрутні продукти. Надходження азоту до організму людини через дихальні шляхи, шкірні покриви. Порядок проведення евакуаційних та аварійно-відновлюючих робіт на місці аварії.

  реферат, добавлен 06.12.2010

 • Організація підготовки, методика проведення бойових стрільб взводів. Послідовність розробки плану проведення бойової стрільби. Посилений механізований взвод на БТР-80 в обороні в умовах безпосереднього зіткнення з противником. Проведення бойових стрільб.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2012

 • Признаки, по котрим можна визначити ціль на місцевості, відрізнити її від інших цілей і дати їй характеристику. Наступ в арміях ймовірного противника та його сутність. Склад та бойовий порядок ротної тактичної групи в наступі. Батарея самохідних гаубиць.

  реферат, добавлен 30.09.2009

 • Закони України щодо захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Загальна евакуація, біологічний, радіаційний та хімічний захист. Укриття в захисних спорудах. Державна стандартизація та експертиза. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

  курсовая работа, добавлен 19.01.2015

 • Соціально-економічні, політичні та військові причини як передумова створення багатоствольних систем озброєння з обертальним блоком стволів. Тенденції й витоки нового періоду розвитку збройних систем; кулемет Гатлінга. Нові зразки озброєння ХХ століття.

  курсовая работа, добавлен 04.09.2016

 • Організація і озброєння механізованого відділення, його місце і роль в бойовому порядку взводу, бойові можливості. Відділення в обороні: організація та дії. Дії командира відділення з організації оборони в умовах безпосереднього зіткнення з противником.

  реферат, добавлен 08.05.2009

 • Досліджено динаміку надзвичайних ситуацій в Україні за 2007-2016 роки та вплив погодних умов на число надзвичайних ситуацій природного характеру. Створені карти розповсюдження надзвичайних ситуацій на території України та виявлено найпроблемніші регіони.

  статья, добавлен 22.02.2018

 • Основні чинники воєнно-політичної обстановки. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України. Зміст операції щодо ліквідації збройного конфлікту. Форми та способи бойового застосування РВіА в операції щодо ліквідації збройного конфлікту.

  лекция, добавлен 14.08.2009

 • Призначення рентгенометру, принцип його дії, склад та діапазон вимірювання. Використання вимірювача потужності дози, його переваги, структура та призначення кожної з частин. Конструкція блока вимірювання середньої частоти БІО-05, рівні його роботи.

  методичка, добавлен 15.08.2009

 • Характеристика та властивості лазерного променя. Структура, принципи роботи та типи лазерів, аналіз шляхів їх застосування у військовій справі. Основні ознаки когерентного світла. Особливості використання наземних лазерних далекомірів в арміях світу.

  реферат, добавлен 13.11.2010

 • Максимальні значення параметрів вражаючих факторів ядерного вибуху. Оцінка стійкості роботи об'єкта до впливу ударної хвилі ядерного вибуху, стійкості роботи об'єкта до впливу світлового випромінювання. Границя стійкості цеху до світлового випромінювання.

  контрольная работа, добавлен 13.11.2013

 • Распад советской системы. Окончание холодной войны. Новые участники ядерного клуба. Основополагающие соглашения по контролю над стратегическими вооружениями. Анализ нынешней ситуации и перспективы развития контроля над стратегическими вооружениями.

  курсовая работа, добавлен 11.03.2011

 • Принципи тактики вуличних боїв. Порядок дій у середині будівель і споруд. Як знищити снайпера. Бойова підготовка механізованого взводу. Методика розробки плану, безпосередня підготовка та проведення тактико-стройового заняття з механізованим взводом.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2013

 • Организация и порядок выполнения режимно-комендантской службы. Контроль за боевой службой блокпостов. Инженерные заграждения. Особенности организации боевой подготовки в военных комендатурах. Боевое слаживание отделений, взводов оперативного назначения.

  курсовая работа, добавлен 05.08.2008

 • Мероприятия по защите населения в военное время. Характеристика защитных сооружений. Порядок обеспечения, накопления, хранения и выдачи средств индивидуальной защиты. Эвакуация населения. Дозиметрический, химический и бактериологический контроль.

  презентация, добавлен 20.12.2010

 • Виды учебных занятий. Задачи обучения личного состава практической работе на технике. Порядок подготовки и методика проведения занятий. Документы, разрабатываемые руководителем. Материально-техническое обеспечение занятий. Учет боевой подготовки.

  презентация, добавлен 09.02.2014

 • Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння. Порядок прийому експлуатаційних показників зразка озброєння. Перевірка систем і механізмів СПУ 9П129 на функціонування, основні етапи його підготовки до передачі.

  методичка, добавлен 14.08.2009

 • Связь как основное средство управления войсками, методика ее организации и восстановления, задачи и предъявляемые требования. Структура и средства связи сухопутных войск. Способы организации радио-, радиорелейной и проводной связи, их боевое обеспечение.

  учебное пособие, добавлен 28.10.2009

 • Гигиена питания и водоснабжения войск в полевых условиях. Контроль качества воды. Гигиена военного труда. Особенности организации питания и медицинского контроля за ним в полевых условиях. Медицинский контроль за военно-профессиональной деятельностью.

  презентация, добавлен 25.01.2015

 • Социально-экономическая сущность путевого довольствия, история его развития. Структура путевого довольствия на современном этапе развития денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Контроль за выплатой путевого довольствия.

  дипломная работа, добавлен 29.10.2012

 • Характеристика правовых и теоретических основ прохождения военной службы. Анализ правового статуса военнослужащих. Порядок прохождения военной службы военнослужащими по призыву и по контракту. Законодательные акты, регламентирующие порядок ее прохождения.

  курсовая работа, добавлен 22.08.2013

 • Цели и задачи радиоэлектронной борьбы в вооруженном противостоянии по взглядам командования иностранной армии, ее сущность и структура, порядок взаимодействия компонентов. Способы, методы ведения разведки и создания радиопомех во время военных действий.

  контрольная работа, добавлен 28.10.2009

 • Понятие и организационная структура гражданской обороны, ее роль и место в общей системе национальной безопасности России. Принципы ведения и основы государственной политики в сфере гражданской обороны, степени готовности ГО и порядок их оценки.

  методичка, добавлен 25.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.