Міжнародна міграція робочої сили

Історія виникнення та існування міжнародної міграції робочої сили. Теоретичні аспекти світових міграційних процесів. Аналіз міждержавного переміщення робочої сили. Формування світового ринку праці. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.

Подобные документы

 • Суть поняття "єврорегіон" та передумови його формування. Організаційно-правовий механізм функціонування єврорегіонів. Приєднання України до Європейської конвенції. Формування та соціально-економічні наслідки функціонування Карпатського еврорегіону.

  презентация, добавлен 18.05.2015

 • Сутність міжнародної технічної допомоги. Аналіз стратегічних напрямів діяльності донорів міжнародної технічної допомоги. Стратегія розвитку МТД як напряму міжнародних відносин. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, прогнозування.

  реферат, добавлен 01.11.2008

 • Формування та функціонування транснаціональної компанії як суб’єкта міжнародної торгівлі. Сутність та значення ТНК на сучасному етапі розвитку світового господарства. Галузева структура транснаціональних компаній, їх участь у світовому торговому обороті.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2013

 • Теоретико-методологічні основи дослідження міжнародної торгівлі. Показники та сучасні тенденції у її розвитку. Вплив діяльності зон вільної торгівлі на розвиток світового господарства. Ефект впливу на обсяги, структуру та динаміку міжнародної торгівлі.

  курсовая работа, добавлен 29.05.2014

 • Теоретико-методичні основи та рушійні сили зовнішньої торгівлі. Структура українського експорту. Дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі в Україні та перспективи її подальшого розвитку в умовах її членства в глобальних торгівельних організаціях.

  конспект урока, добавлен 01.06.2015

 • Вивчення комплексу характеристик та даних, які визначають властивості світового ринку або ринків окремих географічних регіонів. Місткість та характер зовнішнього ринку, еластичність попиту на ньому. Характеристика рівня світових цін, тенденцій їх зміни.

  курсовая работа, добавлен 07.06.2010

 • Сучасні неокласичні та посткейнсіанські моделі формування економіки. Головні закономірності світового економічного розвитку і економічної рівноваги. Формування економічної моделі майбутнього світового господарства. Глобалізація економічних процесів.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2010

 • Сучасна світова економічна система. Конкурентоспроможності національної економіки: підходи та методики. Міжнародна конкурентоспроможність країни. Експортний потенціал країни. Наближення економіки України до світових та європейських господарських процесів.

  дипломная работа, добавлен 04.03.2009

 • Головні причини міграції. Діаспора та незалежна Україна: сучасний стан, проблеми та перспективи. Удосконалення законодавства з питань співпраці із закордонними українцями та посилення захисту їхніх інтересів у країнах постійного та тимчасового проживання.

  реферат, добавлен 12.08.2016

 • Сутність ринку технологій та його роль у світовій економіці. Економічна доцільність імпорту технології. Аналіз сучасного стану України на світовому ринку технологій, позитивні та негативні аспекти. Шляхи ефективного розвитку трансферту технологій України.

  реферат, добавлен 30.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.