Методика проведення профвідбору учнів за спеціальністю "Web програміст"

Поняття профорієнтації та профвідбору. Здібності та особистісні якості фахівця, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності. Розробка методики професійного відбору учнів на спеціальності в галузі комп’ютерних технологій у формі тестування.

Подобные документы

 • Західний регіональний центр інформаційних технологій - "Інфотехцентр" як один з лідерів ринку комп’ютерної техніки та комп’ютерних інформаційних технологій. Особливості розробки сайту (веб-ресурсу) з інформацією по мовах програмування різних напрямків.

  отчет по практике, добавлен 30.03.2010

 • Використання комп’ютерних тренажерних систем як електронних екзаменаторів для підготовки професійного персоналу. Формування моторно-рефлекторних навиків дій при виникненні позаштатних ситуацій. Використання тренажерних систем в авіації та збройних силах.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2009

 • Роль інформаційних систем і комп’ютерних технологій в удосконаленні управління. Особливості вхідної, вихідної та довідкової інформації. Основи організації машинної інформаційної бази. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці. Поняття бази знань.

  курс лекций, добавлен 16.04.2014

 • Структура програмного забезпечення. Поняття про операційні системи. Опис комп’ютерних програм: Hortor, Читанка, Ecofin, Expertus, що використовуються в діяльності провізора. Формалізація та алгоритмізація медичних задач. Способи подання алгоритмів.

  контрольная работа, добавлен 24.05.2015

 • Характеристика програмної взаємодії людини з комп'ютером. Визначення функціональних та експлуатаційних потреб при голосовому управлінні. Реалізація програмного забезпечення. Розробка тестів та тестування системи. Аналіз ефективності даної програми.

  курсовая работа, добавлен 15.10.2014

 • Описання видів загроз безпеки інформації. Комп’ютерні віруси як особливий клас руйнуючих програмних дій, їх життєвий цикл та стадії виконання. Засоби і методи захисту інформації у комп’ютерних системах, механізм їх дії. Класифікація антивірусних програм.

  курсовая работа, добавлен 28.09.2011

 • Аналіз предметної галузі задачі моделювання пострілу балісти через стіну по мішені. Структури даних та діаграми класів для розв'язання задачі. Схеми взаємодії об’єктів та алгоритми виконання їх методів. Опис розробленої програми, інструкція користувача.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2014

 • Підхід Фліна до класифікації архітектур комп’ютерних систем. Доповнення Ванга та Бріггса до класифікації Фліна. Класифікація MIMD-архітектур Джонсона. Особливості способів компонування комп’ютерних систем Хендлера, Фенга, Шора, Базу та Шнайдера.

  реферат, добавлен 08.09.2011

 • Загальна характеристика освітнього процесу. Розробка програми для обліку успішності знань кожного учня та визначення його схильності до тієї чи іншої дисципліни. Створення математичної моделі рейтингу суб'єкта навчання. Інформаційне забезпечення системи.

  курсовая работа, добавлен 01.03.2014

 • Автоматизація виконання операцій на робочих місцях. Розробка програми "Арифметичний калькулятор", що буде дозволяти обраховувати різноманітні арифметичні операцій (додавання, віднімання, ділення, множення). Тестування програми і результати її виконання.

  курсовая работа, добавлен 05.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.