Методика проведення профвідбору учнів за спеціальністю "Web програміст"

Поняття профорієнтації та профвідбору. Здібності та особистісні якості фахівця, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності. Розробка методики професійного відбору учнів на спеціальності в галузі комп’ютерних технологій у формі тестування.

Подобные документы

 • Огляд та конфігурація комп’ютерних мереж - двох або більше комп’ютерів, об’єднаних кабелем таким чином, щоб вони могли обмінюватись інформацією. Характеристика мереживих пристроїв иа середовища передачі даних. Під’єднання до мережі NetWare та Internet.

  дипломная работа, добавлен 15.02.2010

 • Тестування програмного забезпечення як процес його дослідження для отримання інформації про якість. Автоматизація тестування програми Join It - Jigsaw Puzzle. Методика тестування, структура пакету та його модулів. Вимоги до програмного забезпечення.

  дипломная работа, добавлен 24.07.2013

 • Властивості та функції бази даних. Вибір та обгрутування програмного забезпечення Microsoft Access. Розробка бази даних за методом сутність-зв’язок. Етапи розробки бази даних "Відділ комп’ютерних комплектуючих" за допомогою СУБД Microsoft Office Access.

  курсовая работа, добавлен 12.06.2019

 • Аналіз концепцій сучасної інформатики і нових інформаційних технологій. Дисципліна і структурованість мовних засобів комунікації. Різні підходи до викладання мов програмування. Основні методики, застосовувані при складанні алгоритмів і написанні програм.

  реферат, добавлен 11.08.2011

 • Поняття та властивості інформаційних технологій. Поява персональних комп’ютерів - принципова модернізація ідеї автоматизованого управління. Технічна база і компоненти інформаційних технологій. Завдання сучасних інформаційних технологій, їх класифікація.

  реферат, добавлен 16.08.2010

 • Сутність та характерні особливості системного програмування. Історія розвитку комп'ютерних ігор. Створення програми, що реалізує гру "Lines" в середовищі С++ за допомогою автоматного підходу, її правила. Розробка і опис структурної і функціональної схем.

  курсовая работа, добавлен 12.02.2014

 • Розробка системи, що виконує функцію автоматизації процесу пропускного пункту підприємства з використанням мов програмування PHP, JavaScript і MySql. Практичні аспекти проектування ГІС із використанням WEB-технологій і баз даних, тестування програми.

  дипломная работа, добавлен 25.10.2012

 • Програма автотестування (POST). Призначення діагностичного програмного забезпечення, категорії програм діагностики. Використання утилітів пошуку несправностей, неполадок і оптимізації. Проведення тестування комп’ютера за допомогою програми CHECKІT.

  лабораторная работа, добавлен 03.10.2010

 • Проблеми процесу тестування програмного забезпечення. Розробка алгоритму автоматичної генерації тестів і тестового набору для ручного виконання. Побудова тестів для системи "Банкомат" і для баг-трекінгової системи, представленої графом із циклами.

  дипломная работа, добавлен 26.02.2014

 • Опис результату розробки архітектури пристрою та його структурної схеми на рівні міжрегістрових передач. Система для виконання тестування пристрою, результати його симуляції у формі часових діаграм. Cинтез розробленої VHDL-моделі пристрою в ПЛІС.

  курсовая работа, добавлен 03.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.