Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними

Вивчення впливу на будову групи системи Lnorm(G) усіх нормальних підгруп групи G. Визначення загальної структури груп, кожна підгрупа яких або є нормальною, або її комутант є черніковською підгрупою. Дослідження періодичних локально ступінчатих груп.

Подобные документы

 • Опис узагальнено розв’язних груп, кожна підгрупа нескінченного спеціального та тотального рангу яких є наближено нормальною. Особливості радикальних груп, кожна підгрупа нескінченного секційного рангу яких є наближено нормальною (майже нормальною).

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Розгляд абелевих секцій груп, у яких система має вимірність Крулля. Вивчення узагальнено розв’язних груп. Дослідження систем підгруп, що не є нормальними, наближено чи майже нормальними. Аналіз підгруп поліциклічних, поліциклічно наближених до нормальних.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Узагальнення дедекіндових груп, яке здійснюється завдяки різноманітним умовам щільності нормальності для нециклічних підгруп. Локально ступінчасті дисперсивні нескінченні УЩН-групи, що мають ненормальні силовські підгрупи. Доказ теорем, їх результати.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Оцінка ступеня розв'язності RN-група з наддоповнюваною циклічною p-підгрупою, локально скінченною, розв'язною і фінітно апроксимованою в залежності від порядку підгрупи. Дослідження примарних підгруп локально ступінчастої групи з C-сепаруючою підгрупою.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Дослідження примарних локально ступінчастих груп із наддоповнюваною циклічною підгрупою. Встановлення взаємозв'язку між класом всіх груп із C-сепаруючою підгрупою і класом всіх груп із наддоповнюваною примарною циклічною підгрупою, доведення теореми.

  автореферат, добавлен 25.02.2015

 • Аналіз властивостей періодичних локально розв’язних FC-груп, в яких умова переставності є транзитивна. Дослідження структури черніковських PST-підгруп. Розгляд характеристик елементів пронормальних класів. Вивчення силовських і холловських теорем.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Конструктивний опис скінченних ненільпотентних біпримарних дисперсивних груп з яких довільна pd-підгрупа Шмідта надрозв’язна, з нормальною метациклічною силовською p-підгрупою непримарного індексу, а також недисперсивні розв’язні досліджувані групи.

  автореферат, добавлен 25.02.2014

 • Властивості та будова груп в залежності від обмежень, які накладаються на перетини нормалізаторів. Дослідження властивостей локально скінченних та неперіодичних груп з недедекіндовою нормою нескінченних циклічних та нескінченних абелевих підгруп.

  автореферат, добавлен 24.06.2014

 • Скінченне розширення підгрупи, комутант якої міститься у її центрі. Конструктивний опис ненільпотентних об’єктів дослідження та нільпотентних об’єктів дослідження при умові, що їх фактори по комутантах є прямими добутками локально циклічних груп.

  автореферат, добавлен 23.02.2014

 • Необхідні умови того, щоб скінченна 2-група G, породжена елементом і двома інволюціями, мала нормальні нормалізатори усіх підгруп. Доведення ряду теорем, які розкривають будову скінченних 2-груп, у яких нормалізатори підгруп нормальні та мають доповнення.

  автореферат, добавлен 10.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.