Ядерне стримування в політиці США і Росії в постбіполярний період

Сутнісні характеристики етапів розвитку концепції ядерного стримування, основні умови її функціонування. Періоди еволюції у рамках окремих військово-політичних режимів США і Росії. Фактори стримування у розвитку ядерних стратегій на прикладах полеміки.

Подобные документы

 • Характеристика змісту дискусій у політичній науці з приводу методологічних проблем дослідження політичних партій та партійної системи. Вивчення основних етапів становлення російської багатопартійності. Аналіз підходів А. Лейпгарта та Р. Таагепера.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Вивчення особливостей становлення та розвитку відносин між США й Республікою Казахстан. Аналіз основних етапів розвитку відносин між державами. Обґрунтування важливості відвертого переговорного процесу для становлення стратегічного партнерства двох країн.

  статья, добавлен 26.08.2018

 • Етапи формування сучасної державної території України в рамках Російської імперії та СРСР. Протиріччя державних та національних інтересів Росії й України. Основні риси геополітичного положення України. Аспекти геокультурних відмінностей України та Росії.

  реферат, добавлен 12.05.2015

 • Сутність та різновиди етнічного екстремізму, його причини в Росії. Етнічний екстремізм у програмних засадах політичних партій, в ідейних концептах політизованих організацій та рухів. Екстремістський дискурс політичних акторів Російської Федерації.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2015

 • Специфіка внутрішньополітичного контексту в Україні, яка гальмує як процеси внутрішніх реформ, так і наближення України до Європи. Причини відмови Росії від участі у Європейській політиці сусідства. Україна як ключова країна в регіоні сусідства ЄС-Росія.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Аналіз та порівняння політичних поглядів в соціальних ученнях українських та російських релігійних організацій. Вивчення місця і ролі держави, моделі державно-церковних відносин. Участь релігійних організацій у політичних процесах України та Росії.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Сутність, структура і функціонування політичної системи сучасного суспільства. Проблема становлення політичної системи України. Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні. Особливості розвитку посткомуністичної політичної системи в Росії.

  курсовая работа, добавлен 23.03.2011

 • Суспільно політичні ідеї стародавніх народів: Єгипту, Вавилону, Індії, Китаю, Персії, Греції, Риму. Основні політологічні концепції, в рамках яких розвивалася політична думка. Особливості розвитку, історичне підґрунтя. Вплив окремих особистостей.

  контрольная работа, добавлен 21.11.2008

 • Геополітична складова енергетичної політики Росії. Особливості трансформації впливу енергетичного фактору на зовнішню політику. Аналіз тенденцій співпраці Росії з країнами-транзитерами. Місце та роль її геостратегічних орієнтирів в енергетичній політиці.

  статья, добавлен 30.01.2016

 • Політико-правовий аналіз політичних систем. Особливості механізму функціонування інституту президентства в контексті розвитку державно-владних систем. Сутність, еволюція та форми вияву інституту президентства в світовій практиці державного будівництва.

  автореферат, добавлен 27.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.