Ядерне стримування в політиці США і Росії в постбіполярний період

Сутнісні характеристики етапів розвитку концепції ядерного стримування, основні умови її функціонування. Періоди еволюції у рамках окремих військово-політичних режимів США і Росії. Фактори стримування у розвитку ядерних стратегій на прикладах полеміки.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.