Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Сутність поняття "етика". Розгляд корпоративної етики, її роль як елемента управління і розвитку організації. Вплив ділової етики на розвиток міжнародного бізнесу. Характеристики етичного ведення міжнародного бізнесу, загальні норми поведінки інвесторів.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Вивчення передумов виникнення і проблем формування екологічного обов’язку та відповідальності, що ґрунтуються на екологічних знаннях, екоетичних ідеях та концепціях. Звернення до ідей універсальної етики в контексті визначення феномену екологічної.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Історія формування етичних ідей раннього християнства. Специфіка візантійської середньовічної етики. Місце моральних проблем у філософському вченні Київської Русі. Внесок представників ренесансної натурфілософії у розвиток духовної свідомості людини.

  контрольная работа, добавлен 25.03.2015

 • Формування уявлень про мораль з раннього дитинства. Особливості засвоювання основних норм та правил моралі, формування моральної якості та схильності у людини. Основна роль моралі у розвитку суспільства та кожної особистості. Головна мета життя людини.

  эссе, добавлен 27.01.2016

 • Християнська етика як феномен культури. Динаміка її виникнення, становлення та трансформації в контексті середньовічного традиційного етносу. Конфесійні морально-етичні особливості. Відмінності в сфері соціальних ідей християнства доби Реформації.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Конфлікти цінностей природи і природоохоронні мотивації. Розгляд юридичної практики захисту прав природи. Визначення прав всіх живих істот на Землі. Екологічна етика і природоохоронна естетика. Зв'язок екологічної етики, народних традицій та релігії.

  реферат, добавлен 23.11.2017

 • Скептицизм як спосіб утвердження етичних ідеалів в епоху Нового часу. Етична думка представників англійської школи етики і французьких матеріалістів. Вчення про етику Б. Спінози, І. Канта, Ф. Гегеля, Л. Фейєрбаха, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, Д. Мілля.

  реферат, добавлен 16.02.2014

 • Аналіз політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб'єктів. Особливості моральних норм як основи морально-політичної відповідальності. Виокремлення депутатської етики та парламентської етики як складових морально-політичної відповідальності.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Уточнення змісту поняття "духовне виховання". Розробка психолого-педагогічних умов, що забезпечують ефективність духовного виховання молодших підлітків. Методичні рекомендації для педагогів щодо використання християнської етики у духовному вихованні.

  автореферат, добавлен 25.02.2015

 • Бізнес-етика: історія її виникнення, поняття, риси, етичні правила та стан на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні етичні норми та принципи ведення справи. Корпоративні кодекси ділової поведінки людини. Взаємна довіра як основа етики бізнесу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.