Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Інфляція як специфічна якість паперових грошей. Маніпулювання податками й розмірами видаткiв бюджету. Економічна природа інфляції, причини її виникнення, форми та типи існування. Характеристика соціально-економічних наслідків. Антиінфляційна політика.

  курсовая работа, добавлен 10.03.2012

 • Роль Національного банку України в забезпеченні фінансування діяльності суб’єктів господарювання за допомогою їх кредитування. Залежність обігу грошей від відсоткової ставки або резервної норми. Проблема вдосконалення інструментів обігу – грошей.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2010

 • Купівля-продаж грошей. Роль фінансових посередників на грошовому ринку, його структуризація та економічне значення. Емісія цінних паперів. Визначення величини попиту на гроші. Норма обов’язкового резервування фінансових коштів комерційними банками.

  курс лекций, добавлен 22.10.2012

 • Історія та головні етапи нових державотворчих процесів на Поділлі, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Особливості формування фінансово-економічної системи в період, що вивчається. Принципи роботи державної казначейської системи та її правові засади.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Фінансовий чинник як каталізатор економічної кризи. Аналіз гносеологічних перспектив, пов’язаних з інтеграцією інституціональної теорії та теорії грошей, сучасні національні моделі фінансового господарства та устрою державного бюджетного процесу.

  статья, добавлен 19.02.2016

 • Виведення кривої LM на основі моделі ринку грошових коштів і відображення співвідношення між рівнем доходу і процентною ставкою при економічній рівновазі. Графічне представлення взаємодії попиту і пропозиції. Опис рівняння кількісної теорії грошей.

  дипломная работа, добавлен 19.03.2011

 • Дослідження сутності капіталу в різних концепціях. Головний аналіз процесу нагромадження грошей у формі їх концентрації та централізації. Основоположна характеристика кругообігу і обороту промислового капіталу. Знос і амортизація основного маєтності.

  курсовая работа, добавлен 12.04.2020

 • Кредит та кредитні відносини: загальна характеристика, функції (контрольно-стимулююча, перерозподільна) та форми (товарна і грошова). Особливості формування попиту на гроші та розвиток кредитних відносини в Україні. Розвиток макроекономічних показників.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Сутність та економічний зміст інфляції, її причини і загальна характеристика видів. Соціальні наслідки знецінення грошей. Інфляційний процес та його вплив на різні доходи населення. Характеристика методів і інструментів антиінфляційної політики.

  реферат, добавлен 19.10.2011

 • Дослідження особливостей та елементів економічних систем. Огляд середньої та граничної схильності до споживання. Вивчення правил сукупного споживання. Аналіз поняття ринку грошей в макроекономіці. Механізми взаємозв'язку фізичної й монетарної економіки.

  контрольная работа, добавлен 20.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.