Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Розгляд ролі грошей у ринковій економіці як засобу забезпечення життєдіяльності суб'єктів держави. Огляд історії від бартерних відносин до виникнення зливків і перших монет. Віхи розвитку та еволюції грошових відносин в світовій та вітчизняній практиці.

  реферат, добавлен 28.01.2011

 • Товарна маса - один з основних елементів закону грошового обігу. Багатство - головний фактор попиту на гроші у сучасній західній економічній літературі. Інфляція — процес зниження купівельної спроможності грошей, який виявляється у зростанні цін.

  статья, добавлен 17.12.2017

 • Теоретичний аналіз еволюції, сутності та функцій грошей - багатофункціональної економічної форми, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Закони грошового обігу. Шлях забезпечення стабільності гривні в Україні.

  курсовая работа, добавлен 25.11.2010

 • Найбільш вагомими елементами сучасного монетаризму, які стосуються теорії грошей та монетарної політики. Аналіз динаміки грошової маси (пропозиції грошей) та динаміки кризових явищ в економіці Сполучених Штатів. Загальне поняття про "рівняння Фрідмана".

  реферат, добавлен 15.12.2017

 • Товарне виробництво як базис економічного розвитку суспільства. Товар: еволюція його розвитку, властивості. Поняття та сутність грошей, їх функції. Аналіз товарно-грошових відносин. Розвиток товарного виробництва в сучасних умовах. Його основні ознаки.

  курсовая работа, добавлен 05.04.2016

 • Огляд проблем розвитку грошових відносин, як у світовій теорії і практиці, так і у вітчизняній. Сутність грошей, їхнє економічне значення, і фактори, які визначають їх кількість і еволюцію з економічної точки зору. Проблеми стабілізації грошової системи.

  реферат, добавлен 16.05.2011

 • Характерні риси натурального господарства. Спільні риси й відмінності між простою і розвинутою формами товарного виробництва. Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорії грошей. Суть, методи, форми, теорії державного регулювання.

  контрольная работа, добавлен 17.09.2010

 • Графік інвестиційного попиту. Способи визначення рівня інфляції. Трансакційний попит на гроші, крива Лоренца і коефіцієнт Джіні. Коефіцієнт депонування грошей. Парадокс Тріффіна як фундаментальна проблема використання долара в якості резервної валюти.

  контрольная работа, добавлен 15.09.2010

 • Функції економічної теорії, її роль у формуванні економічного мислення. Еволюція методів регулювання грошового обігу. Особливості виробництва і ціноутворення в умовах ринкової монополії. Макроекономічний зв’язок між виробництвом, інфляцією та безробіттям.

  контрольная работа, добавлен 22.03.2015

 • Комплексний аналіз закономірностей функціонування грошового ринку. Вивчення попиту на гроші та факторів, що його встановлюють. Рівень очікуваного доходу за альтернативними грошовими активами. Зміна поточної каси як трансакційної складової попиту на гроші.

  доклад, добавлен 22.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.