Е. Йонеско - представник французького "театру абсурду". Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства у п'єсі "Носороги"

Характеристика біографії та творчого доробку французького драматурга Е. Йонеско. Визначення індивідуально-стильових домінант творчості драматурга. Дослідження фантастично-абсурдного сюжету та особливостей зображення суспільства у п'єсі "Носороги".

Подобные документы

 • Загальна картина історичного розвитку французької музичної культури ХVІІ–ХVІІІ ст. Співвідношення барокових та класицистичних рис у сценічних творах Люллі та Рамо. Місце ліричної трагедії у жанровій системі французького музичного театру ХVІІ–ХVІІІ ст.

  автореферат, добавлен 25.07.2015

 • Детальний огляд літературної діяльності В. Винниченка, аналіз його ідей, концепцій, творчих експериментів та обґрунтування їх впливу на розвиток українського театрального мистецтва XX століття. Аналізі концептуально-творчих експериментів драматурга.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Исследование аспектов художественной коммуникации выдающегося русского драматурга ХХ века Николая Робертовича Эрдмана. Анализ родовой и жанровой принадлежности его текстов. Соотношение вербальных и невербальных форм коммуникации в пьесах драматурга.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Втілення на кону Харківського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка п'єс та інсценізацій творів Т. Шевченка, а також драм, написаних на шевченківські сюжети та присвячених життю і творчості Кобзаря. Різнопланові пошуки акторів та режисерів театру.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Розгляд понять духовної безпеки і духовної культури у зв'язку з концепцією стійкого розвитку суспільства. Кібернетична роль духовності як чинника, що забезпечує єдність, цілісність людства як біологічної системи. Підтримка духовності у суспільстві.

  статья, добавлен 08.05.2018

 • Дослідження особливостей розвитку української драматургії, суспільно-громадських функцій театру. Характеристика репертуару на час виникнення театру корифеїв. Огляд творчої діяльності М. Кропивницького, М. Заньковецької, П. Саксаганського, М. Садовського.

  реферат, добавлен 15.09.2012

 • Дослідження питання кіноспоживання, його поступового перетворення з публічного в приватне у зв’язку з розвитком технологій. Аналіз питання про зміну специфіки кіноспоживання, як причину впровадження нових технологій звуку і зображення в кінотеатрах.

  статья, добавлен 12.10.2018

 • Биография немецкого драматурга, поэта, прозаика, театрального деятеля, теоретика искусства Бертольда Брехта. Ранние пьесы драматурга, разработанные им методы построения пьес и спектаклей. Наиболее известные пьесы Брехта, его работа как режиссера.

  реферат, добавлен 02.06.2015

 • Дослідження участі Леся Курбаса у культурному житті суспільства. Огляд початку його театральної діяльності. Створення і розвиток "Молодого театру". Опис гостроти та філософської спрямованості постановок режисера. Організація власного театру "Березіль".

  реферат, добавлен 30.05.2013

 • Біографія Бертольда Брехта - німецького драматурга, прозаїка, театрального режисера, автора концепції новаторської драми, засновника театру "Берлінер ансамбль". Характеристика його творчих досягнень. Робота кіносценаристом та режисер-постановником.

  реферат, добавлен 19.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.