Е. Йонеско - представник французького "театру абсурду". Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства у п'єсі "Носороги"

Характеристика біографії та творчого доробку французького драматурга Е. Йонеско. Визначення індивідуально-стильових домінант творчості драматурга. Дослідження фантастично-абсурдного сюжету та особливостей зображення суспільства у п'єсі "Носороги".

Подобные документы

 • Характеристика Театру корифеїв – першого професійного українського театру: історія будівництва, засновник (М.Л. Кропивницький). Обмеження творчості театру урядом. Основний репертуар театру, його стиль. Діяльність М.К. Заньковецької у театрі, її дебют.

  презентация, добавлен 28.05.2016

 • Фольклор як початок театрального мистецтва в Україні. Сприяння акторського мистецтва піднесенню національної свідомості народу, суспільно-громадські функції театру. Створення театру корифеїв М. Кропивницьким. Короткі описи творчого шляху акторів театру.

  реферат, добавлен 28.02.2016

 • Вивчення сутності інноваційної культури та її місця і значення в розвитку сучасного суспільства. Основні завдання ефективної культурної інтеграції. Усвідомлення суспільством необхідності змін та впровадження інновацій в різні сфери суспільного розвитку.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Функціонування спеціалізованих соціальних інститутів, що професійно зайняті створенням, зберіганням та поширенням духовних цінностей. Призначення і смисл життя людини. Сутність та причини духовної кризи суспільства. Аналіз проблем виживання людства.

  реферат, добавлен 03.12.2015

 • Аналіз місця й ролі природи у системі духовних цінностей сучасного українського суспільства. Значення реанімації та реставрації природного довкілля для формування світовідчуття, піднесення над буденністю, зосередження на гуманістичних сторонах буття.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Археологічні, етнографічні й антропологічні матеріали, фольклорні пам'ятки, здобутки лінгвістики, геології як джерела для вивчення культури первісного суспільства. Характеристика Пекторалі з Товстої могили і археологічного комплексу Кам'яної Могили.

  реферат, добавлен 27.10.2011

 • Вивчення проблеми художньої творчості в теорії естетичної науки. Дослідження психологічного механізму здійснення акту творчості. Визначення специфіки ремесла і мистецтва, творчого процесу митця. Аналіз становлення та розвитку художніх здібностей людини.

  реферат, добавлен 08.10.2012

 • Розгляд питання моди як соціального явища в умовах сучасності. Характеристика поняття моди із зазначенням її впливу на соціальний простір. Основні соціальні функції моди, а також риси моди, специфічні для кожного з умовних етапів розвитку суспільства.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Дослідження культурних тенденцій, характерних для сучасного українського суспільства. Вплив інноваційного потенціалу соціальної культури на людей в умовах глобалізації. Основні чинники культурної і моральної деградації населення українських земель.

  статья, добавлен 29.01.2016

 • Вивчення традицій відтворення у графіці чернігівських чудотворних ікон. Особливості зображення чудотворної ікони чернігівської Іллінської Богоматері у різних джерелах. Визначення загальної композиції та іконографічної схеми Іллінської Богоматері.

  статья, добавлен 06.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.