Етапи бесід

Етапи ділової бесіди. Розвиток навичок швидкої та гнучкої реакції при виникненні непередбачуваних ситуацій. Встановлення психологічного духовного зв'язку між людьми. Дистанція між людьми під час спілкування. Обговорення питання і прийняття рішення.

Подобные документы

 • Наднаціональний характер дипломатичного протоколу і ділового етикету. Етичні норми світського спілкування. Повноваження посла, аташе і дипломата. Функції та основні етапи ділової бесіди. Дипломатична бесіда з питань конфліктних ситуацій, їх вирішення.

  контрольная работа, добавлен 19.04.2013

 • Спілкування як складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми. Ділове спілкування, його особливості. Культура ділової взаємодії. Особливості етикету бізнесу і підприємництва. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.

  реферат, добавлен 02.01.2015

 • Ділова бесіда як розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Правила підготовки і проведення бесіди. Етика обговорення проблеми і прийняття рішення. Секрети успішної бесіди, мистецтво переконувати.

  контрольная работа, добавлен 08.08.2010

 • Правильне проведення ділових бесід та ріст продуктивності праці. Взаємне спілкування працівників з однієї сфери діяльності. Стимулювання руху творчої думки в нових напрямах. Підтримка ділових контактів. Розробка основної частини бесіди. Усна репетиція.

  реферат, добавлен 20.03.2016

 • Особливість усної і писемної форм ділового стилю. Характеристика головних правил, яких бажано дотримуватися при проведенні офіційної бесіди. Аналіз визначення основних стадій діалогічного спілкування. Дослідження мітингових та агітаційних промов.

  лекция, добавлен 13.07.2017

 • Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування. Види та характеристики індивідуальної бесіди, підготовка до неї. Культура усного ділового мовлення. Види усного спілкування. Ділова нарада, види і жанри публічних виступів. Телефонне ділове спілкування.

  реферат, добавлен 14.01.2010

 • Специфіка офіційно-ділового стилю бесіди, та його зв’язок з культурою мови. Ознаки стандартних офіційних форм спілкування. Етика публіцистичного та наукового діалогів. Вимоги до змісту та етапи проведення агітаційних виступів та офіційних промов.

  реферат, добавлен 10.03.2014

 • Етика ділових бесід та переговорів. Мета ділових переговорів, принципи підготовки до їх проведення. Правила організації бесіди. Підготовка приміщення. Угоди на основі компромісів. Метод врівноважування, інтеграції та варіацій при проведенні переговорів.

  реферат, добавлен 07.06.2013

 • Етика ділового спілкування, як навчальна дисципліна. Ділове спілкування та його особливості. Особливості ділового етикету. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Домовленість про ділову зустріч. Підготовка та проведення ділової зустрічі.

  контрольная работа, добавлен 21.03.2016

 • Понятие и специфика невербального общения между людьми. Характеристика основных элементов невербальной коммуникации. Характер и формы выражения различных средств общения. Зона коммуникации как показатель типа, характера и широты отношений между людьми.

  реферат, добавлен 07.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.