Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара

Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

Подобные документы

 • Короткий нарис життя та головні етапи творчого шляху Івана Франка – видатного українського поета. Знайомство Франка з буддизмом і йог вплив на подальшу творчість митця. Аналіз тематики найвідоміших творів, а також відображення в них світогляду поета.

  презентация, добавлен 23.11.2018

 • Стильові особливості критико-біографічного нарису С. Єфремова "Іван Франко". Загальна концепція оцінки життєвого й творчого шляху поета, белетриста, критика, публіциста, ученого. Сюжетні потоки викладу: Франко - громадський діяч; Франко - письменник.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

  реферат, добавлен 07.05.2016

 • Біографія та творчість відомого письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Драматургія Франка як невід'ємна складова українського театру. Участь письменника в українському національному русі кінця XIX століття.

  реферат, добавлен 15.10.2016

 • Процес зародження і розвитку взаємин й співпраці І. Франка зі Стефаном Ковалівим. Характеристика впливу творчості Івана Франка на становлення письменницької практики Стефана Коваліва. Особливості двостороннього діалогу через призму збереженого листування.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Спрямованість громадської діяльності на гармонізацію інтересів, потреб із вимогами часу та держави - одна з найбільш характерних рис національної свідомості українців. Життєвий і творчий шлях Івана Франка як взірець досконалості української людини.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Релігійно-філософські ідеї Івана Франка щодо релігії і церкви як головної складової ментальності української нації, відображені в його творах "Смерть Каїна" та "Мойсей". Фальсифікація радянських дослідників питання щодо атеїстичних поглядів І. Франка.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Аналіз актів мовлення І. Франка на предмет виявлення стратегій і тактик репрезентації української середньовічної літератури в праці "Історії української літератури". Аналіз одного із системотворчих аспектів дискурсу української середньовічної літератури.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Графічне оформлення абетки-енциклопедії "Франко від А до Я". Структура книги та її змістовне наповнення. Вивчення діяльності Івана Франка як економіста, енциклопедиста, етнографа. Розповіді про членів сім'ї Івана Франка, його побутові вподобання.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Аналіз мемуарно-автобіографічної прози Анни Франко-Ключко та Василя Франка, які значно розширили портрет класика української літератури І.Я. Франка. Виявлення літературного портрету письменника з урахуванням структурної та ідейно-художньої еволюції.

  статья, добавлен 09.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.