Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара

Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

Подобные документы

 • Тематичне та жанрове оновлення української літератури на прикладі творчості І. Франка. Розкриття парадигми типажів дитячих персонажів прозового циклу Івана Франка про дітей і школі. Дослідження образів "дивної" дитини, дитини-учня і злочинця-підлітка.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Особливість вивчення релігійних мотивів у спадщині Івана Франка. Характер загальноісторичних та світоглядних орієнтирів українського письменника. Місце націотворчих ідей у роздумах вченого. Аналіз новаторського спрямування філософського змісту "Мойсея".

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Аналіз актів мовлення І. Франка на предмет виявлення стратегій і тактик репрезентації української середньовічної літератури. Дослідження з проблеми "І. Франко і література домонгольського періоду". Системотворчі аспекти дискурсу української літератури.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Життєпис Івана Яковича Франка - українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча. Творча спадщина: поезія, проза, драматургія. Праці по філософії, теорії літератури, мовознавству, етнографії, історії.

  презентация, добавлен 23.04.2014

 • Дослідження позиції Оксани Пахльовської щодо засадничих літературознавчих принципів Івана Франка, зокрема стосовно його концепції історії української літератури, а також щодо внеску науковця в гуманітарну науку. Характерні риси І. Франка-науковця.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Дослідження контактно-генетичних і типологічних сходжень творчості Івана Франка та польських романтиків А. Міцкевича, Ю. Словацького та Ю.Б. Залеського. Роль національного пророка у визволенні рідного народу. Інтертекстуальні зв’язки образів та топосів.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Внесок українського письменника Івана Франка у розвиток української літературної мови. Вибір засобів висловлювання та тонке відчуття мови. Польські вирази і слова в творах письменника. Необхідність вироблення єдиної української літературної мови.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Життєві обставини та творчість українського поета Івана Франка, особливість та мелодійність його ліричних творів. Історія появи в житті Івана Франка збірки "Зів’яле листя", її місце в творчості поета. Інтимна лірика та особистісні мотиви в збірці.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

 • Короткий нарис життя Івана Франка як однієї з найбільш видатних фігур української, вітчизняної і світової літератури кінця XІ – початку XX в. Ідеї, прагнення і почуття цілого покоління українського народу, особливості їх відбиття в творах автора.

  реферат, добавлен 19.01.2013

 • Синтетична історико-літературознавча праця Івана Франка "Українці". Дослідження поглядів автора на самобутність давньої української літератури, її національної ідентифікації. Особливості та закономірності розвитку найдавнішого українського письменства.

  статья, добавлен 01.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.