Щастя в етичній концепції "конкордизму" Володимира Винниченка

Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. Принципи взаємозв’язку морально-філософської проблематики творів письменника з його вчинками як діяча.

Подобные документы

 • Розкриття особливостей романістики В. Винниченка як нового явища в українській літературі, складової модерного мистецтва. Аналіз романів письменника 1911-1916 років у світлі проблеми статі. З'ясування впливу соціалістичної утопічної ідеї на автора.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Висвітлення проблеми розкриття особливостей художнього мислення Р. Володимира, які вплинули на поетику його творів. Підходи до трактування поняття "художнє мислення". Виявлення залежності між художнім мисленням автора і особливостями поетики його творів.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Аналіз есе, інтерв’ю і романів сучасного німецького письменника М. Вальзера з метою виявлення особливостей художнього світу письменника. Аспекти філософського світобачення, концепції історії, мови, мистецтва й релігії, своєрідності поетики романів.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Дослідження соціально-філософської проблематики та жанрово-стильових особливостей романів В. Винниченка 1930–40-х рр. Місце досліджуваних романів у системі концептуально-стильових пошуків автора. Аналіз проблематики й поетики романів "муженського циклу".

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Проблематика повістей Б. Харчука та особливості її художньої реалізації. Аналіз взаємозв’язку поетикальних рівнів структури його творів. Жанрово-стильова своєрідність прози письменника. Літературний психологізм і міфопоетика у повістях воєнної тематики.

  автореферат, добавлен 28.10.2013

 • Характеристика системи персонажів роману О.І. Солженіцина "В колі першому". Особливості світоглядної і морально-етичної концепції письменника. Аналіз своєрідності образу Сталіна в романі. Система антропологічних поглядів і концепція світу Солженіцина.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Дослідження еволюції герценівської концепції Пушкіна та характеристика впливу даної концепції на вивчення письменника в Росії, на Заході. Особливості діяльності Герцена як видавця й пропагандиста ідей та творів Пушкіна в історико-літературному контексті.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Аналіз впливу українського фольклору на творчість Ліни Костенко. Специфіка жанру історичного роману "Маруся Чурай". Діапазон філософської проблематики та особливості композиції твору. Розкриття драматизму проблеми митця. Характеристика головних героїв.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2016

 • Огляд біографії українського літературного діяча. Визначення наслідків прокламації, нелегальної літератури, виступів перед робітниками, переховування від недремного жандармського ока. Характеристика філософсько-етичних ідей конкордизму Винниченка.

  реферат, добавлен 05.11.2015

 • Огляд критичних та літературознавчих праць, присвячених творчості І.О. Буніна. Роль Криму в художній свідомості та творчій еволюції письменника, в розвитку його філософсько-естетичної концепції. Особливості пейзажного живопису в "кримському циклі".

  автореферат, добавлен 14.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.