Щастя в етичній концепції "конкордизму" Володимира Винниченка

Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. Принципи взаємозв’язку морально-філософської проблематики творів письменника з його вчинками як діяча.

Подобные документы

 • Дослідження еволюції герценівської концепції Пушкіна та характеристика впливу даної концепції на вивчення письменника в Росії, на Заході. Особливості діяльності Герцена як видавця й пропагандиста ідей та творів Пушкіна в історико-літературному контексті.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Аналіз впливу українського фольклору на творчість Ліни Костенко. Специфіка жанру історичного роману "Маруся Чурай". Діапазон філософської проблематики та особливості композиції твору. Розкриття драматизму проблеми митця. Характеристика головних героїв.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2016

 • Огляд біографії українського літературного діяча. Визначення наслідків прокламації, нелегальної літератури, виступів перед робітниками, переховування від недремного жандармського ока. Характеристика філософсько-етичних ідей конкордизму Винниченка.

  реферат, добавлен 05.11.2015

 • Огляд критичних та літературознавчих праць, присвячених творчості І.О. Буніна. Роль Криму в художній свідомості та творчій еволюції письменника, в розвитку його філософсько-естетичної концепції. Особливості пейзажного живопису в "кримському циклі".

  автореферат, добавлен 14.10.2013

 • Досліджується проблематика повісті «Ангел над містом» Івана Яцканина. Розглядається проблема самоідентифікації - одна з провідних у творчості прозаїка. Вона пов’язана з проблемою втрати родинного зв’язку та національної ідентичності, й проблемою щастя.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Характер структурування метафізичного та естетичного в малій прозі В. Винниченка в контексті модерністського перелому в літературі ХІХ – поч. ХХ ст. Аналіз західноєвропейських філософсько-естетичних концепцій. Поняття метафізики у традиції культури.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Феномен китайського сприйняття часу у літературі. Дослідження проблеми часового простору в західній та східній творчості. Темпоральні аспекти літературної традиції крізь призму концепції Ф. Жульєна. Уявлення автора про час у стосунку до простору.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Аналiз iснуючої лiтературознавчої думки у сферi винниченкознавства. Осмислення художнього i гуманiстичного iдеалу Винниченка-драматурга в контекстi української та європейської драматургічних традицiй. Аналiз естетичної основи драматичного конфлiкту.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

 • Разгляд окремих ісламістських студій, які відобразились у творчості українського поета-лірика, драматурга і перекладача В. Самійленка. Перекладацька діяльність, яка переважно стосується творів Бласко Ібаньєса, іспанського письменника і політичного діяча.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Аналіз складників методики вивчення ліричних творів у взаємозв’язку з музичним мистецтвом у старших класах крізь призму ідей Бугайків. Принципи взаємодії мистецтв як засобу інтенсифікації навчально-виховного процесу вивчення української літератури.

  статья, добавлен 05.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.