Софія Русова

Софія Федорівна Русова - видатний український педагог, культурно-освітній діяч, письменниця. Дослідження змісту навчально-виховного процесу у навчальних закладах. Проблема дошкільної та позашкільної освіти. Принципи педагогічної концепції Русової.

Подобные документы

 • С.Ф. Русова як видатний український педагог, культурно-освітній діяч, письменниця. Особливості та підходи до виховання дітей з особливими потребами. Національне виховання у спадщині С. Русової. Суть нових методів, що використовуються в даному процесі.

  контрольная работа, добавлен 04.12.2013

 • Короткий нарис життя, напрямки діяльності та значення в історії Софії Русової як видатного українського педагога, громадського і культурного діяча. Робота та досягнення педагогічного журналу "Світло", проблема навчання рідною мовою. Принципи виховання.

  биография, добавлен 07.12.2014

 • Зміст педагогічної діяльності і науково-публіцистичної творчості. Виховний потенціал праць "жіночої" тематики. Внесок Русової у розвиток української педагогічної думки 20-х-30-х pp. Ідея національного виховання в її еміграційному педагогічному доробку.

  реферат, добавлен 05.05.2014

 • Дослідження публіцистичної спадщини й майстерності Софії Русової — відомого українського педагога, публіциста й редактора. Аналіз суто творчих прийомів, завдяки яким Софія Русова максимально ефективно доносить до читача ідею виховання молодого покоління.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Основні аспекти просвітительської діяльності і творчої спадщини С. Русової через призму актуальних питань розвитку культурно-освітнього руху в Україні. Громадсько-суспільна діяльність С. Русової. Проблема виховного ідеалу у її педагогічній спадщині.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Короткий аналіз поглядів видатного українського педагога С.Ф. Русової на вимоги до особистості вихователя дошкільного навчального закладу та його підготовки. Гострота й актуальність поглядів С. Русової за сучасних умов розбудови системи дошкільної освіти.

  статья, добавлен 30.08.2012

 • Аналіз теоретичних і методичних ідей та досвіду морально-духовного виховання дітей дошкільного віку українського педагога Софії Русової. Перспективи використання педагогічної спадщини Русової на сучасному етапі розбудови національної дошкільної освіти.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Початок педагогічної діяльності С. Русової, її національна система виховання та принципи педагога. Виховний потенціал праць "жіночої" тематики. Ідея нової української школи і національного виховання в еміграційному педагогічному доробку С. Русової.

  курсовая работа, добавлен 07.05.2011

 • Життєвий шлях та формування педагогічної думки С.Ф. Русової. Культ Нації і Батьківщини в основі концепції національного виховання Софії Русової. Умови гармонізації особистості у процесі навчання і виховання. Індивідуалізація навчального процесу.

  реферат, добавлен 09.04.2016

 • Дослідження поглядів Софії Русової на виховання дитини. Визначення мети виховання, змісту освіти та чинників формування особистості, педагогічних засобів й методів, що сприяють найефективнішому розвиткові природних задатків і здібностей індивідуума.

  статья, добавлен 12.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.