Етнографічна спадщина Тараса Шевченка в полтавський період його творчості

Дослідження народознавчих матеріалів у поетичних і мистецьких творах Шевченка. Розгляд маршруту перебування Кобзаря на території Полтавської губернії. Описання кріпосницького побуту та весільної обрядовості українців: обряду сватання, церковного вінчання.

Подобные документы

 • Дослідження особливостей традиційної великодньої обрядовості українських горян, зокрема буковинських гуцулів. Гуцули як етнографічна група Українських Карпат; їх особливий календарно-обрядовий комплекс із архітектонічною семантико-образною наповненістю.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Головні народні звичаї та обряди українського народу, що припадали на літній період, поминання померлих та їх відспівування в церквах. Зв'язок русалок з культом предків, їх місце та значення в українській обрядовості. Купальські ритуали, обґрунтування.

  реферат, добавлен 21.01.2011

 • Етнографічне дослідження використання вогню у традиційній народній медицині українців Закарпаття. Способи його використання в лікувальних практиках та обрядах очищення від різних хвороб. Варіанти обрядів спалення рожі, гасіння вогню, обкурення димом.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Відзеркалення гончарського фольклора Катеринославщини в записах Івана Манжури. допомагають повніше Осягнення образу гончаря у народній творчості українців на основі фольклорних матеріалів Манжури, його зв’язки з архаїчними світоглядними уявленнями.

  статья, добавлен 01.09.2018

 • Дослідження звукового коду на матеріалі традиційної культури Слобожанщини. Усебічне вивчення звукового коду як сакральної складової, соціокультурне осмислення його унікальності в контексті розвитку традиційної культури та місця в етнотеатралізації.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Основні елементи сімейної обрядовості українців. Роди, ім’янаречення, одвідки, хрестини, зливки і пострижини як родильна обрядовість. Народна мораль, етичні норми та світоглядні уявлення у весільній обрядовості. Поховальна обрядовість та культ предків.

  реферат, добавлен 11.05.2014

 • Аналіз творчості Іллі Рєпіна. Етнографічно-побутові теми в роботах автора. Дослідження української народної матеріальної та духовної культури. Становлення реалістичної течії в художньому мистецтві. Фіксація та відображення митцями народного побуту.

  статья, добавлен 19.03.2016

 • Аналіз творчості І. Рєпіна як важливого етнографічного джерела для дослідження української народної матеріальної та духовної культури. Жіночий, чоловічий та дитячий традиційний одяг українців у творчості Рєпіна. Місце козацької культури України.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Механізми, шляхи і методи заселення Донеччини в другій половині ХХ століття, діяльність національно-культурних громадських товариств українців у регіоні. Ступінь збереженості традиційної календарної обрядовості та аналіз основних етнічних процесів.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Дослідження поведінкових стереотипів і табу для забезпечення вдалого випіку хліба. Аналіз повір’їв щодо проявів негараздів у господарській діяльності, які можуть бути спричинені дефектами. Розгляд поведінки та певних дій для їх недопущення та ліквідації.

  статья, добавлен 19.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.