Етнографічна спадщина Тараса Шевченка в полтавський період його творчості

Дослідження народознавчих матеріалів у поетичних і мистецьких творах Шевченка. Розгляд маршруту перебування Кобзаря на території Полтавської губернії. Описання кріпосницького побуту та весільної обрядовості українців: обряду сватання, церковного вінчання.

Подобные документы

 • Становлення етнографії України. Дослідження творчості Тараса Шевченка. Основні наукові установи та організації, періодичні видання з етнології у ХХ ст. Сучасне українське національне відродження. Традиційні матеріальна та духовна культура українців.

  реферат, добавлен 10.11.2015

 • Аналіз особливостей структурно-функціональних компонентів передшлюбної весільної обрядовості. Визначення локально-специфічних та загальноукраїнських рис передшлюбних весільних обрядів на основі відтворення структури передшлюбної весільної обрядовості.

  автореферат, добавлен 30.10.2015

 • Вивчення весільної обрядовості Чернігівщини. Традиційні компоненти вереміївського весілля. Виряджання молодого за нареченою, ритуал ділення короваю. Вінчання та реєстрація шлюбу. Обрядове рядження гостей, обдаровування молодят і післявесільні відвідини.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Дошлюбне спілкування, дошлюбні обряди, сватання дівчини, змовини, умовини, заручини, барвінкові обряди, дівич-вечір, весільний поїзд, весільні чини, бгання короваю, запросини, вирядження молодого, посад, вінчання, покривання, посаг, комора, колачини.

  реферат, добавлен 13.01.2014

 • Розгляд лемківської весільної обрядовості, як невід'ємної частини загальноукраїнського обрядопісенного фонду, що має свої специфічні особливості, збережені багатьма архаїчними формами і елементами та зумовленими сусідством лемків з поляками та словаками.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Розгляд енциклопедичного збірника "Полтавщина". Характеристика особливостей підготовки до 200-літнього ювілею Великого Кобзаря. Визначення складнощів краєзнавчого матеріалу про перебування Т. Шевченка на Полтавщині. Оцінка "Історичної довідки" Хоролу.

  статья, добавлен 27.10.2016

 • Джерела дослідження весільної обрядовості. Семантика весільних атрибутів і символів. Вивчення української сімейної обрядовості. Роль та місце весільних чинів в українському весіллі. Структура барвінкового та коровайного обрядів у буковинському весіллі.

  автореферат, добавлен 27.08.2014

 • Календарний цикл українців як відображення світосприйняття народом навколишнього середовища, його міфологічна модель. Символічне Дерево життя і його прототип в святковій традиції: обрядове деревце, пов’язані з ним атрибути весняної обрядовості українців.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Поняття та сутність обрядової весільної творчості подолян, еволюція їх мислення, процес формування художньої картини світу та менталітету. Взаємодія весільного обряду і весільної пісні, художня своєрідність та її специфіка, характеристика жанрового складу

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Аналіз відображення в орнаментації писанок та глиняних мисок і тарілок трансформаційних процесів, що відбувалися впродовж XIX ст. в окремому сегменті народної культури мешканців Полтавської губернії. Специфіка використовуваних орнаментальних елементів.

  статья, добавлен 12.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.