Мистецтво середньовічної України

Концепція софійності світу. Сприйняття землі як материнського начала. Персоналізм та його змісту у контексті належності України до антично-грецької культури з її цінністю людини. Типи національного логосу. Історичний розвиток українського мистецтва.

Подобные документы

 • Теоретичне обґрунтування, визначення й узагальнення тенденцій розвитку українського екслібриса як соціального і культурного явища. Виявлення мистецьких якостей протоекслібриса як ознак розвитку культури рукописної книги. Феномен національного мистецтва.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Художньо-естетичні особливості декоративно-ужиткового мистецтва. Дослідження основних рис декоративо-ужиткового мистецтва Західної та Північної України. Символіка кольору та орнаменту в писанкарстві. Обрядовий аспект народної вишивки, її роль сьогодні.

  реферат, добавлен 26.04.2014

 • Характеристика основних факторів розвитку театрального мистецтва в XIX столiтті на території України. Початок театральної дiяльностi М.С. Щепкiна, його досягнення. Історичний шлях українського театру. Основні ознаки кріпацького та професійного театру.

  реферат, добавлен 22.04.2014

 • Поняття мистецтва як однієї з форм суспільної свідомості, складова частина духовної культури людства, специфічний рід практично-духовного освоєння світу. Головні особливості живопису, архітектури, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва.

  реферат, добавлен 07.11.2017

 • Відмова від принципу наслідування життя та його відображення в літературі українського бароко. Відстоювання традицій українського православ'я у полемічних творах Івана Вишенського. Розвиток образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва епохи бароко.

  реферат, добавлен 20.04.2014

 • Характеристика творчого співставлення українського мистецтва в Україні та мистецтва української діаспори у світі. Аналіз виставкової діяльності, наголошення на висвітленні практики провідних митців, здійснення відповідних компаративістичних спостережень.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Спроба творчого співставлення та створення стилістичних паралелей українського мистецтва в Україні та мистецтва української діаспори у світі. Особливості виставкової діяльності, висвітлення практики провідних митців, компаративістичні спостереження.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Театр як вид мистецтва, що образно відбиває дійсність, художньо опановує світ у формах драматичної дії. Процес співтворчості у театрі, його родові модифікації. Історія театрального мистецтва від давніх часів. Провідні діячі українського театру XIX ст.

  реферат, добавлен 05.12.2012

 • Художня ситуація в Україні в період трансформації реалізму. Особливості входження українського образотворчого мистецтва до доби стилю модерн. Дослідження художнього життя Харкова. П. Нілус і доля Товариства південноросійських художників на межі століть.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Інституціональний аналіз системи мистецтва України від середини 1980-х рр. і до теперішнього часу. Вплив ідеологічних і економічних змін на буття мистецтва. Структура та функції інституцій сучасного мистецтва України. Вектори розвитку художнього процесу.

  статья, добавлен 16.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.