Мистецтво середньовічної України

Концепція софійності світу. Сприйняття землі як материнського начала. Персоналізм та його змісту у контексті належності України до антично-грецької культури з її цінністю людини. Типи національного логосу. Історичний розвиток українського мистецтва.

Подобные документы

 • Передумови генезису українських вертепних вистав в історичному контексті культурної комунікації України та Західної Європи. Визначення та обґрунтування ролі різдвяного вертепу як синкретичного виду мистецтва в євроінтеграційних процесах сучасної України.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Формулювання концепції українського мистецтва "модерн-баяна" як складової сучасного українського академічного мистецтва. Історичний зріз стильових утворень в розвитку нового акордеонного мистецтва у світі і установлень національних композиторських шкіл.

  автореферат, добавлен 29.10.2015

 • Етапи розвитку процесу національного піднесення вітчизняного мистецтва: роль творчої інтелігенції і влади. Інструменти повернення до мистецтва української мови, національної тематики, культурних традицій корінної нації і національних меншин України.

  статья, добавлен 20.08.2013

 • Ознайомлення з процесом домінування християнської теології у свідомості. Характеристика сутності мистецтва, як вираження духовного буття світу й людини. Вивчення архітектури і мистецтва Візантії. Аналіз літургії та карнавалу романської культури.

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Аналіз світлин, малюнків, щоденників експедицій та чернеток статей Д. Щербаківського з його авторського фонду та інших зібрань Інституту археології НАН України. Інтерес вченого до пам'яток єврейського мистецтва як частини українського мистецтва.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Аналіз світлин, малюнків, щоденників експедицій та чернеток статей Д. Щербаківського з його авторського фонду та інших зібрань Інституту археології НАН України. Інтерес вченого до пам'яток єврейського мистецтва як частини українського мистецтва.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Ідейні засади, головні напрямки та тематичний діапазон стрілецької літератури - прози, поезії й публіцистики. Організаційні форми стрілецького образотворчого мистецтва, його жанрові особливості та вплив на подальший розвиток національної культури.

  автореферат, добавлен 31.03.2012

 • Розвиток історії культури України. Походження українського народу. Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства. Культурологічна та просвітницька діяльність Івана Мазепи. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії.

  учебное пособие, добавлен 21.11.2013

 • Етос культури та її постмодерний горизонт. Принципи естетики авангарду. Естетичні ідеї Канта в проекції на мистецтво авангарду ХХ століття. Філософія українського мистецтва і естетика українського авангарду. Універсалізм і регіоніка у етнокультурології.

  статья, добавлен 19.05.2011

 • Загальна характеристика стилю бароко. Ідейно–естетичні засади європейського мистецтва. Самобутність культури українського бароко: освіта, наука. Архітектура та образотворче мистецтво Лівобережної України, особливості львівського та "козацького бароко".

  контрольная работа, добавлен 21.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.