Барвінковий обряд у весільній обрядовості Гуцульщини (за матеріалами с. Микуличин Яремчанської міськради Івано-Франківської області)

Вивчення барвінкового обряду на Гуцульщині як невід'ємного компоненту сімейної обрядовості і яскравого показника національної ідентичності. Значення та символіка барвінкового обряду. Відтворення Барвінкового обряду в селі Микуличин як регіону Гуцульщини.

Подобные документы

 • Судова справа повітового суду, що зберігається в Державному архіві Одеської області, як джерело інформації про архаїчний обряд викликання дощу. Детальний опис обряду викликання дощу, який побутував у Балтському повіті Подільської губернії у XIX столітті.

  статья, добавлен 02.03.2018

 • Особливості весільного обряду с. Мала Мочулка. Традиція взаємного запрошення молодих. Випікання короваю в домашніх умовах, вірування та заборони, пов’язані з цим. Обрядове деревце-гільце та комплекс обрядодій під час його виготовлення і прикрашання.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Аналіз особливостей структурно-функціональних компонентів передшлюбної весільної обрядовості. Визначення локально-специфічних та загальноукраїнських рис передшлюбних весільних обрядів на основі відтворення структури передшлюбної весільної обрядовості.

  автореферат, добавлен 30.10.2015

 • Значеннєвість традиційних весільних символів (пісенних, структурних, атрибутивних). Генезис і еволюція шлюбного обряду. З’ясування реґіональної специфіки західнополіського весілля та його локальних варіантів. Семантика пісенних образів-символів.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Поняття та сутність обрядової весільної творчості подолян, еволюція їх мислення, процес формування художньої картини світу та менталітету. Взаємодія весільного обряду і весільної пісні, художня своєрідність та її специфіка, характеристика жанрового складу

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Дослідження традиційної української обрядовості, матеріальної та духовної культури. Особливості весілля Східного Поділля. Правила та учасники виконання обряду покривання голови нареченої. Обрядодія перетанцьовування молодої з незаміжніми дівчатами.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Народно-правові уявлення українського селянства ХІХ –ХХ ст, типи та види спорідненості, роль позародинних зв’язків. Першопочатки вживання терміну "свояцтво" в процесі розгортання українського весільного обряду, розподіл сімейної власності за звичаєм.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Обрядові дії на традиційному українському весіллі. Культурно-побутові особливості Полісся. Головні дійові особи коровайного обряду. Заборони щодо вибору коровайниць. Обов’язкові ритуали, що спрямовані на забезпечення щасливого сімейного життя подружжя.

  реферат, добавлен 13.11.2014

 • Лексико-семантичний, словотвірний та ареалогічний аналіз весільних назв у діалектних словниках південно-західного наріччя (на матеріалі діалектних словників). Аналіз назв матеріальних елементів весільного обряду, учасників весілля і весільних обрядодій.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Туристично-рекреаційний потенціал Гуцульщини. Особливості збереження ідентичності гуцульського етносу. Чинники збереження унікальних природних комплексів, раціонального і збалансованого природокористування в етнографічному районі Українських Карпат.

  статья, добавлен 31.01.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.