Барвінковий обряд у весільній обрядовості Гуцульщини (за матеріалами с. Микуличин Яремчанської міськради Івано-Франківської області)

Вивчення барвінкового обряду на Гуцульщині як невід'ємного компоненту сімейної обрядовості і яскравого показника національної ідентичності. Значення та символіка барвінкового обряду. Відтворення Барвінкового обряду в селі Микуличин як регіону Гуцульщини.

Подобные документы

 • Розгляд процесів адаптації традиційної культури до глобальних тенденцій. Дослідження феномену традиції як соціокультурного явища та механізмів її функціонування в умовах соціалістичного способу життя. Описання різдвяно-новорічних обрядів Гуцульщини.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Астрономічні знання та уявлення українського народу та їх відображення у фольклорі та матеріальній культурі. Вплив астрономічних знань на господарську діяльність. Астральна символіка в народній творчості та обрядовості. Традиційні календарні уявлення.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Особливості соціально-економічного та культурно-духовного життя Гуцульщини під час Першої світової війни. Проблема впорядкування військових поховань. Трансформація одного з торговельних шляхів Гуцульщини на дорогу, яку використовували у військових цілях.

  статья, добавлен 21.06.2016

 • Етнографічне вивчення похоронної звичаєвості українців Карпат. Звичаї, пов’язані з наближенням смерті. Ритуальне обмивання та обряджання покійника. Обрядові заборони та охоронні звичаї. Особливості похоронного обряду самогубців, упирів та чаклунів.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Особливості, історичне значення сучасної різдвяної обрядовості та сутність збереження бойківських традицій. Функціональне та естетичне навантаження обрядів на селян, дотримання народного календаря свят. Аналіз мотивації обрядодій за етнічними регіонами.

  автореферат, добавлен 14.09.2014

 • Особливості використання окремих складових традиційного народного вбрання Закарпаття в календарно-побутовій обрядовості. Аналіз окремих обрядових магічних дій, в яких використовувався одяг. Символічне значення застосування того чи іншого елементу вбрання.

  статья, добавлен 03.05.2018

 • Періодизація історіографії поховальної обрядовості Слобожанщини. Дослідження атрибутики слобідсько-української поховальної обрядовості, світоглядні засади. Поховально-поминальна звичаєвість від періоду провіщення смерті до календарного поминального циклу.

  автореферат, добавлен 25.02.2015

 • Історико-географічні та соціально-політичні особливості заселення Слобожанщини. Функціонування української мови і стан збереження національної ідентичності українців Курщини, Білгородщини та Воронежчини. Зміни обрядовості впродовж другої половини ХХ ст.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Історія знімання на Гуцульщині Київською кіностудією ім. О. Довженка художнього кінофільму "Тіні забутих предків". Участь талановитих народних митців Гуцульщини у зйомках багатьох епізодів кінофільму. Висока духовність і народна культура давніх гуцулів.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Дослідження витоків різдвяної обрядовості Лемківщини. Визначення трьох її основ: язичницької культури, вчення Старого та Нового Завіту. Різдвяні звичаї та обрядовість Лемківщини як один із найважливіших компонентів світоглядного комплексу українців.

  статья, добавлен 30.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.