Мовний етикет українцiв

Норми і правила поведінки національної спільноти. Реалізація формул мовленнєвого етикету українців як соціально-лінгвістичного явища. Функція ввічливості (конотативна). Письмове та усне мовлення. Вплив галицьких експресивів на загальнолітературну мову.

Подобные документы

 • Визначення поняття мовленнєвого етикету. Історія вироблення етикету українського народу. Ознайомлення із найпоширенішими формами привітання та прощання, словами подяки. Сила словесного переконання у медицині. Правила мовленнєвої культури лікаря.

  контрольная работа, добавлен 10.10.2010

 • Культура мовного спілкування і одягу, етикет гостинності. Вирази мовного етикету, що вживаються при різних ситуаціях. Особливості дарування та приймання подарунків. Правила поведінки у громадських місцях. Гарні манери і правила поведінки у місцях видовищ.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Зміст поняття "етикет". Попередження конфліктних ситуацій у міжособистісному спілкуванні як найважливіша соціальна функція етикету. Епістолярний етикет, правила написання листів. Дипломатичний протокол: поняття, принципи. Міжнародне ділове спілкування.

  лекция, добавлен 02.02.2020

 • Японський етикет. Поведінка людей у найрізноманітніших морально-психологічних ситуаціях. Формули етикету у бізнес сфері у Китаї. Значення гарних манер, стиля поведінки, делікатності, тактовності та неформальних стосунків з іноземними партнерами.

  статья, добавлен 09.12.2016

 • Поняття культури поведінки. Особливості етикету (порядку проведення певної церемонії), історія його виникнення. Етнонаціональний колорит етикету. Сучасний етикет і його основа (моральні принципи гуманізму та демократизму). Поняття скромності в культурі.

  контрольная работа, добавлен 25.12.2014

 • Етикет як кодекс хороших манер та правил поведінки, його види та значення в житті людини. Правила поведінки у громадських місцях і на вулиці. Ознаки позитивного ставлення дівчини до юнака. Формування моральних цінностей та норм ввічливості людини.

  статья, добавлен 04.05.2014

 • Дослідження норм чемності і ввічливості, прийнятих в суспільстві. Вивчення правил дипломатичного, військового і загальногромадянського етикету. Характеристика особливостей ефективної комунікації, підготовки до переговорів, знаків схвалення дій партнера.

  доклад, добавлен 23.10.2012

 • Визначення усного, діалогічного та монологічного мовлення. Особливості й специфіка усного ділового мовлення. Нарада та бесіда як різновиди ділового мовлення. Український мовленнєвий етикет, приклади перекладу форм звертань з російської мови на українську.

  доклад, добавлен 09.06.2014

 • Манера поведінки людини в громадських закладах. Як ввічливо поводитися та спілкуватися за столом. Як правильно брати їжу та куштувати страви. Правила користування столовими приборами. Основні категоричні заборони згідно з правилами етикету за столом.

  презентация, добавлен 14.03.2018

 • Характеристика етикета як важливої частини загальнолюдської культури, моралі, виробленої протягом багатьох століть: поняття етикету та його види; ментальність і її особливості; взаємозалежність понять етикету та ментальності; український мовний етикет.

  реферат, добавлен 04.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.