Мовний етикет українцiв

Норми і правила поведінки національної спільноти. Реалізація формул мовленнєвого етикету українців як соціально-лінгвістичного явища. Функція ввічливості (конотативна). Письмове та усне мовлення. Вплив галицьких експресивів на загальнолітературну мову.

Подобные документы

 • Етика як сукупність принципів людської поведінки. Виникнення ділового етикету. Спілкування - складова ділового етикету. Сторони етикету: комунікативна, інтерактивна і перфективна. Рівні спілкування. Імідж - зовнішнє віддзеркалення людського зображення.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Розгляд питання вживання евфемізмів як засобу реалізації стратегії ввічливості. Аналіз прагматичних чинників формування евфемізмів на матеріалі інформаційних повідомлень українських ЗМІ. Продуктивні способи евфемізації, характерні для мовлення українців.

  статья, добавлен 16.04.2020

 • Етикет і взаємини з іноземцями. Правила у світі моди. Оформлення візитних карток дипломатичного характеру. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті ділового спілкування. Вербальне спілкування. Техніка мовлення. Голос, жести та пози у процесі спілкування.

  реферат, добавлен 03.06.2010

 • Розгляд питання культури мовлення сучасної молоді та вплив культури мовлення на загальну культуру й поведінку людини. Дослідження вживання інвективної лексики та фраземіки. Норми культурного спілкування та етикет. Поведінка партнерів по спілкуванню.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Предмет естетики та структура естетичного знання. Роль естетики у житті суспільства. Звільнення людини від природної необхідності. Виникнення, соціальна сутність і правила етикету. Загальноприйняті формули ввічливості. Специфіка естетичного виховання.

  контрольная работа, добавлен 11.01.2013

 • Розгляд поняття службового етикету. Характеристика основних принципів службового етикету. Основні етичні кодекси державних службовців. Опис етики поведінки державних службовців. Огляд світової практики в цій сфері та основи для її подальшого розвитку.

  реферат, добавлен 30.10.2014

 • Культура поведінки як складова частина культури людини. Моральна й естетична грані культури поведінки. Основи формування внутрішньої і зовнішньої культури людини, її моральний і естетичний розвиток. Виникнення та розвиток етикету, його сучасні принципи.

  реферат, добавлен 09.04.2015

 • Особливості службової етики, мовний етикет. Правила поведінки працівників міліції в службовій діяльності. Форма взаємовідносин при розмові, у офіційному листуванні. Загальні правила поведінки в громадських місцях. Службові взаємовідносини працівників ОВС.

  реферат, добавлен 04.10.2014

 • Етикет службових взаємин як логічне вираження кращих норм і правил поведінки. Правила та основні принципи службового етикету. Етичні кодекси державних службовців, кодекси поведінки. Професійна етика державних службовців: аналіз світової практики.

  реферат, добавлен 22.02.2011

 • Особливості національного етикету в азійських державах. Основні правила поведінки за столом. Принципи та правила внутрішнього життя підприємництва. Представлення основних цінностей в організаційній структурі, системі управління та кадровій політиці.

  контрольная работа, добавлен 06.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.