Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Стислий опис життєвого шляху та творчої діяльності Григорія Сковороди — українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога. Філософські погляди Г. Сковороди, його міркування про щастя. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  контрольная работа, добавлен 24.04.2015

 • Виявлення контексту та особливостей тлумачення феномену сенсу життя, смерті в різні культурно-історичні періоди. Тлумачення проблеми блага та моральних чеснот в античній філософії. Есхатологічні аспекти смислу буття у середньовічних переконаннях.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Сутність поглядів українського філософа та поета-байкаря Г.С. Сковороди на фундаментальні принципи людського буття. Дослідження етапів формування світогляду Сковороди. Порівняльний аналіз філософської спадщини Сковороди із сучасним розуміння щастя.

  реферат, добавлен 16.11.2015

 • Дискурс любові як унікальний феномен в житті кожної людини. Філософський погляд на сутність ревнощів в дискурсі любові. Розмежування ревнощів від заздрощів. Диференціація ревнощів та любові, феноменологія ревнивця. Предмет любові як предмет "поділу".

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Генеалогічний підхід Тейлора. Приклади найбільш впливових систем координат, в рамках яких можливі якісні розрізнення, є етика честі і слави античного полісу, етика раціональної досконалості й контролю. Ідеї та образи, що визначають певні форми життя.

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Основні елементи суспільного життя та їх взаємозв'язок. Рушійні сили, умови та чинники історичного процесу. Особливості духовного життя суспільства. Основи формування проблематики філософії історії. Вивчення головних процесів духовного життя в науці.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Сутність духовного життя суспільства. Духовність як вимір людського життя. Особливості духовної культури суспільства. Духовне виробництво в нерозривному взаємозв’язку з іншими видами суспільного виробництва. Огляд культури як певних досягнень суспільства.

  реферат, добавлен 30.03.2011

 • Розгляд основних етапів формування "філософії життя". Започаткування концепції "філософії життя" А. Шопенгауером. Розквіт концепції завдяки трактуванню життя через "волю до влади" Ф. Ніцше. Інтуїція, воля та переживання як основні форми пізнання життя.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Життєвий шлях та формування світогляду Григорія Сковороди. Ідея чистої або "сродної" праці в системі філософських поглядів Григорія Сковороди. Проблема людини та досягнення нею щастя та гармонії з оточуючим світом у філософських поглядах Сковороди.

  реферат, добавлен 27.11.2016

 • Людська персональність як індивідуалізована людська цілісність. Співвідношення в людині природного, соціального, персонального та трансцендентного. Сутність цінностей та свободи. Проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні.

  статья, добавлен 29.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.