Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Генеалогічний підхід Тейлора. Приклади найбільш впливових систем координат, в рамках яких можливі якісні розрізнення, є етика честі і слави античного полісу, етика раціональної досконалості й контролю. Ідеї та образи, що визначають певні форми життя.

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Основні елементи суспільного життя та їх взаємозв'язок. Рушійні сили, умови та чинники історичного процесу. Особливості духовного життя суспільства. Основи формування проблематики філософії історії. Вивчення головних процесів духовного життя в науці.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Сутність духовного життя суспільства. Духовність як вимір людського життя. Особливості духовної культури суспільства. Духовне виробництво в нерозривному взаємозв’язку з іншими видами суспільного виробництва. Огляд культури як певних досягнень суспільства.

  реферат, добавлен 30.03.2011

 • Розгляд основних етапів формування "філософії життя". Започаткування концепції "філософії життя" А. Шопенгауером. Розквіт концепції завдяки трактуванню життя через "волю до влади" Ф. Ніцше. Інтуїція, воля та переживання як основні форми пізнання життя.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Життєвий шлях та формування світогляду Григорія Сковороди. Ідея чистої або "сродної" праці в системі філософських поглядів Григорія Сковороди. Проблема людини та досягнення нею щастя та гармонії з оточуючим світом у філософських поглядах Сковороди.

  реферат, добавлен 27.11.2016

 • Людська персональність як індивідуалізована людська цілісність. Співвідношення в людині природного, соціального, персонального та трансцендентного. Сутність цінностей та свободи. Проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні.

  статья, добавлен 29.07.2017

 • Сміх як частина людського життя. Вираження корінної сутності його буття в культурі. Втілення у життя Ксенофаном рідкого жанру філософування, який можна споглядати у центральних положеннях мислителя, фрагментах бесід та уривках зі свідчень його існування.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Літературними стежками Григорія Сковороди, його родинна гілка. Основоположні принципи філософської творчості та життя поета. Що таке щастя в розумінні українського філософа. Поетичні перлини учнів школи села Чорнухи в пам'ять про Григорія Сковороду.

  презентация, добавлен 09.10.2013

 • Історичний розвиток філософських уявлень про цінності. Логічні елементи категорії цінності. Культура як цемент будівлі суспільного життя. Ієрархія цінностей людського буття, їх функціонування в суспільстві. Цінності як ядро світоглядної проблематики.

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Специфіка здійснення процесів самоідентифікації та самореалізації сучасної людини. Засоби та форми опосередкування особистістю об’єктивних умов її життєдіяльності. Зв’язок стильової проблематики із морально-естетичними вимірами людського буття.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.