Зарубіжна архівна україніка

"Архівна україніка" як національна зведена інформаційна система України. Зарубіжна україніка як важливий інформаційний масив і базовий історико-культурний потенціал. Український та зарубіжний комплекси матеріалів. Проблеми повернення зарубіжної україніки.

Подобные документы

 • Джерелознавчий огляд документів Центрального державного архіву зарубіжної україніки про творчість українських художників за кордоном. Відтворення творчих біографій українських митців-емігрантів, висвітлення подій з мистецького життя української спільноти.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Вдосконалення діяльності та визначення пріоритетних напрямів розвитку БІС НАН України у нових соціально-економічних і технологічних умовах, а також розробка структурно-функціональної моделі бібліотеки НДУ як комплексного науково-інформаційного центру.

  автореферат, добавлен 23.01.2012

 • Досліджено історико-суспільні події і явища, пов’язані зі зміною традицій художнього плетіння з рослинних матеріалів в Україні та типологією творів. обґрунтовано, що плетіння з рослинних матеріалів є частиною національної мистецької спадщини України.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Аналіз провідного науково-просвітницького і культурного центру Полтавщини початку ХХ століття. Сутність діяльності Полтавської вченої архівної комісії у галузі музейного будівництва та організації виставок. Розгляд історії пам’ятників і пам’яток Полтави.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Історико-культурний розвиток українського мистецтва радянської доби. Особливості художнього процесу в Україні 1920-1950 років. Катерина Білокур як видатна народна майстриня України, світоглядно-естетичні принципи її творчості та жанрова палітра робіт.

  дипломная работа, добавлен 06.11.2014

 • Походження та визначення поняття "культура". Суть її соціального призначення. Предмет і завдання навчального курсу "Українська і зарубіжна культура". Історія розвитку культурологічної думки. Різноманітність сучасних культурологічних напрямів і концепцій.

  реферат, добавлен 10.10.2009

 • Культурний архетип як психокультурна складова менталітету і базовий елемент культурного коду. Значення та роль архетипів у національній культурі. Доля як міфологічний образ українців. Особливості прояву чоловічого і жіночого начала в культурній традиції.

  курсовая работа, добавлен 08.10.2017

 • Культура Стародавнього світу, Середньовіччя, епохи Відродження, Нового часу. Становище української культури у ХVІІ-ХVІІІ ст. Особливості розвитку зарубіжної культури ХІХ-ХХ ст . Відродження та перспективи розвитку української культури на сучасному етапі.

  курс лекций, добавлен 04.12.2013

 • Підсумки розвитку та поширення міжнародного стандарту каталогізації "Опис та доступ до ресурсу" у Європі за час після Ризького семінару Європейської групи RDA. Розгляд досвіду перекладу стандарту RDA італійською мовою та проблем, які виникли при цьому.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Інформаційний простір, що народжується в рамках сучасних культурологічних теорій та має головні аспекти понятійності третинної (третьої) революції у постіндустріальному суспільстві. Інформаційний простір у культурологічних концепціях сучасності.

  статья, добавлен 09.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.