Зарубіжна архівна україніка

"Архівна україніка" як національна зведена інформаційна система України. Зарубіжна україніка як важливий інформаційний масив і базовий історико-культурний потенціал. Український та зарубіжний комплекси матеріалів. Проблеми повернення зарубіжної україніки.

Подобные документы

 • Зростання ролі бібліотеки як соціального інституту та історико-культурного закладу. Методи вивчення бібліотечного фонду та його роль у збереженні різних документів. Автоматизація бібліотечних фондів в зв'язку з появою інформаційно-цифрових технологій.

  дипломная работа, добавлен 08.02.2019

 • Висвітлення ролі культурної спадщини у формуванні історичної пам'яті українського народу. Аналіз окремих нерухомих історико-культурних об'єктів, присвячених подіям і контроверсійним постатям української історії. Ідеологія символічного простору України.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Аналіз обрядів звичаєвого права українців у контексті збереження і популяризації історико-культурної спадщини. Формування обрядів звичаєвого права в ході еволюції господарсько-побутових відносин. Модернізація українського суспільства на обрядах.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Вивчення культурологічного феномена синагог України. Дослідження морфології синагоги як ритуально-культурного явища. Аналіз динаміки ліній розвитку синагогального зодчества. Розкриття семантики єврейської культури в образній системі синагог різних типів.

  автореферат, добавлен 07.03.2014

 • Утиски українства з боку російського царизму після поразки революції 1905-1907 pp. Рух національно-свідомої інтелігенції за відродження української школи. Успіхи науковців України у розвитку природничих наук, зміни у творчому та культурному житті країни.

  презентация, добавлен 20.09.2015

 • Історико-суспільні події і явища, пов’язані зі зміною традицій художнього плетіння з рослинних матеріалів в Україні. Генезис й історичні етапи розвитку художнього плетіння. Естетичні показники матеріалів, технологічні прийоми, засоби художньої виразності.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Функціонування музики в сучасному культурному середовищі України. Онтологічна сутність аксіологічних категорій в музикознавстві та соціології. Формування музичних цінностей, ціннісних орієнтацій, потреб та інтересів в сучасному українському суспільстві.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

 • Інформаційний простір у культурологічних концепціях сучасності. Рух інформації - інформаційний потік, концентрований накопичувачем інформації і джерелом діяльності каналів комунікації. Особливе середовище транскордоння, інтерактивності і мобільності.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Проблеми реалізації лінгвокультурологічних досліджень мовно-культурної картини світу з позицій теорії стереотипів. Стереотип як культурно-мовний феномен. Культурно-національна специфіка російської фразеології. Значущість первинного мовного матеріалу.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Характеристика основних напрямів міжнародного культурного співробітництва України. Дослідження ролі та значимості участі провідних українських бібліотек у міжнародних проектах. Аналіз розвитку проектної діяльності Української бібліотечної асоціації.

  статья, добавлен 18.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.