Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування

Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

Подобные документы

 • Місце етики та естетики в системі соціально-гуманітарного знання, їх співвідношення та структура. Значення моральних, релігійних, юридичних норм в суспільному житті. Філософські концепції етики. Визначення сутності добра та зла, категорії етичного вибору.

  учебное пособие, добавлен 09.12.2011

 • Світоглядні основи християнської етики, сформульовані в двох заповідях Нового Заповіту, що є квінтесенцією десяти заповідей Старого Заповіту. Розгляд вчення о семи смертних гріхах і їх вплив на душу і тіло людини. Аскетика як шлях боротьби з пристрастями.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Дослідження етичної рефлексії в сфері інформаційно-комунікативних технологій. Розгляд етичних аспектів інформаційно-обмінних процесів, що характеризують соціальну комунікацію в будь-якому суспільстві. Вивчення ресурсів розвитку інформаційної етики.

  статья, добавлен 01.11.2021

 • Дослідження основної мети та розвитку етичних теорій, які розглядають індивідуальну мораль. Обґрунтування існуючих недоліків на сучасному стані розвитку даної науки. Поняття здатності людини жити в суспільстві як поведінки в рамках етичних норм.

  краткое изложение, добавлен 10.09.2013

 • Переосмислення на засадах ситуативного аналізу практик теми академічних цінностей як першочергове завдання прикладної етики освітнього процесу. Дослідження основних класичних проблем суб’єктивістського підходу до дослідження соціальної реальності.

  статья, добавлен 29.05.2017

 • Поняття, предмет та структура етики. Моральний досвід різних поколінь людства. Процес вироблення етичних знань. Аналіз проблем добра і зла. Взаємозв'язок етики з іншими науками. Раціональне обґрунтування моралі, виявлення її значення у розвитку людини.

  реферат, добавлен 31.03.2014

 • Основні моральні вимоги до економістів. Роль етичного у діловому спілкуванні та необхідність для сучасних компаній використання критеріїв соціальної відповідальності. Визначення зовнішнього вигляду людини та характеристика правил ділового етикету.

  курсовая работа, добавлен 09.02.2011

 • Професійна культура бізнесової діяльності. Положення етики ділового спілкування підприємця. Невербальні засоби спілкування. Дотримання етикету підприємця: привітання, рукостискання, представлення, поведінка за столом, тактика переговорного процесу.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Характеристика проблем етики. Моральні питання етико-прикладної направленості. Соціальна значимість етикету. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості. Порядок підготовки до спілкування. Вимоги до одягу й зовнішнього вигляду.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Вивчення передумов виникнення і проблем формування екологічного обов’язку та відповідальності, що ґрунтуються на екологічних знаннях, екоетичних ідеях та концепціях. Звернення до ідей універсальної етики в контексті визначення феномену екологічної.

  статья, добавлен 09.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.