Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування

Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

Подобные документы

 • Аналіз статусу етики, зумовленого як моральними проблемами сучасного суспільства, так і змінами всередині цієї науки. Оцінка філософсько-теоретичних підстав, які могли б бути покладені в основу сучасних моральних систем. Аналіз мети та завдань етики.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Критерії, показники та рівні професійно-етичних якостей майбутніх інженерів. Методи та результати дослідження професійно-етичних якостей майбутніх фахівців. Комунікативні та організаторські здібності. Спрямованість на дотримання норм професійної етики.

  статья, добавлен 13.11.2017

 • Визначення моральних норм і меж, в яких має розгортатися туристська діяльність. Вивчення основних положень Глобального етичного кодексу туризму. Етика туризму як різновид прикладної етики. Вивчення гостинності як базового поняття людської етики.

  статья, добавлен 13.12.2018

 • Основоположні цінності професійної діяльності поліцейського верховенства права, гуманізму та професіоналізму. Формулювання визначення "основні принципи професійної етики поліцейського". Схеми типологізації принципів професійної етики поліцейського.

  статья, добавлен 18.06.2021

 • Структура професійної етики майбутніх медичних сестер та її компоненти. Сутність складових мотиваційно-ціннісного, когнітивного блоків професійної етики. Характеристика етичних якостей, що складають зміст особистісного компонента медичної сестри.

  статья, добавлен 29.10.2020

 • Основні принципи додержання адвокатами норм професійної етики. Відносини адвоката та його помічника при здійсненні професійної діяльності з іншими органами та особами. Етика відносин між адвокатами. Наслідки порушення Правил адвокатської етики.

  реферат, добавлен 18.01.2011

 • Поняття добра і зла, моралі і моральності. Основні етапи становлення етики як науки про мораль. Поняття наукової, релігійної та професійної етики. Протиріччя між вимогами загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики. Покращення моралі та людини.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

 • Формуванню етичних основ професійної етики у військовому середовищі Збройних сил України. Історико-філософський аналіз сутності поняття "професійна етика" та дослідження впливу моральних цінностей на формування етики офіцера Збройних сил України.

  статья, добавлен 25.02.2020

 • Основні космологічні концепції моральності у філософських міркуваннях стародавніх цивілізацій. Виділення етичної проблематики в особливий напрям життєдіяльності в епоху Нового часу. Розуміння етики в некласичній культурі в контексті постмодернізму.

  курсовая работа, добавлен 19.03.2015

 • Дослідження англомовних текстів етичних кодексів міжнародних компаній. Базові концепти етики responsibility та integrity. Роль мовних засобів у процесі вербалізації. Контрастивне дослідження концептів провідних європейських та українських компаній.

  статья, добавлен 21.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.