Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування

Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

Подобные документы

 • Професійна культура бізнесової діяльності. Положення етики ділового спілкування підприємця. Невербальні засоби спілкування. Дотримання етикету підприємця: привітання, рукостискання, представлення, поведінка за столом, тактика переговорного процесу.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Характеристика проблем етики. Моральні питання етико-прикладної направленості. Соціальна значимість етикету. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості. Порядок підготовки до спілкування. Вимоги до одягу й зовнішнього вигляду.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Аналіз розвитку етичних вчень у Давньому Римі під відчутним впливом моральної практики давньогрецького суспільства і теоретичних надбань давньогрецьких мислителів. Основні спільні елементи етичних концепцій різних регіонів і країн Давнього світу.

  доклад, добавлен 24.12.2017

 • Вивчення передумов виникнення і проблем формування екологічного обов’язку та відповідальності, що ґрунтуються на екологічних знаннях, екоетичних ідеях та концепціях. Звернення до ідей універсальної етики в контексті визначення феномену екологічної.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Дослідження методологічних принципів етики. Вивчення її взаємозв'язків з іншими науками. Джерела і способи добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі. Мораль як форма індивідуальної та суспільної свідомості.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Сутність етики як сфери наукового пізнання. Історія її становлення та розвитку, предмет вивчення та досягнення видатних вчених в розробці принципів, зв'язок із іншими науками. Класифікація та типи етики, їх відмінні особливості: автономна та гетерономна.

  реферат, добавлен 12.12.2017

 • Дослідження основ професійної етики, як вчення про професійну мораль. Прогресивні тенденції глобалізації європейського та світового освітнього простору. Вивчення різноманітних аспектів проблем формування професійно-етичної компетентності і культури.

  статья, добавлен 11.08.2020

 • Зміст та етика ділового спілкування, яке базується на таких правилах і нормах поведінки партнерів, які сприяють розвиткові співпраці. Професійне спілкування. Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна. Мораль, як форма суспільної свідомості.

  реферат, добавлен 22.03.2015

 • Природа універсальних духовно-етичних цінностей, їх зміст в контексті соціокультурної динаміки. Специфіка нормативної регуляції поведінки людини в умовах переважання традиційного етосу. Домінування в культурі Модерну етики принципів, зростаючої аномії.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Науково-теоретичне обґрунтування формування професійної етики державних службовців в умовах демократизації. Мовні засоби конструювання іміджу. Компетентність комунікативного процесу.

  дипломная работа, добавлен 07.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.