Самостійна робота майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання

Сутність дистанційного навчання в системі сучасної вищої освіти, його позитивні та негативні ознаки. Переваги, що слід ураховувати під час організації самостійної лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах даного навчання.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.