Єврейський вектор Одеси у розвитку бібліотечної справи СРСР у першій половині ХХ ст.: біоісторіографічний ракурс

Роль євреїв-науковців у розвитку бібліотечної справи у СРСР у першій половині ХХ ст. Вплив євреїв-інтелектуалів на строкатість тенденцій розвитку бібліотекознавства. Долі одеських бібліотечних євреїв-працівників у контексті перипетій зазначеного періоду.

Подобные документы

 • Головні сільськогосподарські культури Палестини. Місце в житті палестинських євреїв скотарства, ремесел, гірської справи та металургії, специфіка будівництва. Особливості фінансової системи на Близькому Сході, виникнення валютного обміну та лихварства.

  автореферат, добавлен 18.08.2010

 • Роль фаянсового посуду в житті поляків в ХІХ - першій половині ХХ століть. Колекції декоративних тарілок з ручним розмальовуванням. Стислий огляд історії розвитку фаянсової продукції, основних технологій розмалювання та аналіз сюжетних мотивів на посуді.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Зміна бібліотеки та її функції як соціально-інформаційного інституту суспільства. Бібліотечна статистика як галузь наукової діяльності. Вироблення єдиних підходів до організації бібліотечної статистики.

  статья, добавлен 15.08.2013

 • Характеристика і аналіз основних напрямів в розвитку світової літератури і мистецтва в першій половині XX ст. Вплив Першої Світової війни, зародження і поширення фашизму та світової економічної кризи на культурний розвиток країн Європи та Америки.

  статья, добавлен 16.07.2017

 • Бібліотекознавство як наука про ретроспективу, сьогодення і перспективу бібліотечної дійсності, дійсності у масштабному розумінні інформації і знання, доступного та необмеженого у часі і просторі. концепція Ю.М. Столярова, базові підходи та методики.

  статья, добавлен 15.08.2013

 • Об’єкт, предмет і методи дослідження бібліотечної політології. Її основні функції та завдання. Характеристика своєрідності формування бібліотечної політології в умовах розвитку інформаційного суспільства та впровадження інноваційних форм роботи.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Характеристика процесів розвитку театру і театральної декорації у першій половині ХХ століття. Аналіз реалістичного та конструктивістського напрямків у театральній творчості. Аналіз історико-революційного репертуару радянського театру 1930-х років.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Огляд процесу становлення й розвитку видавничої діяльності та бібліотечної справи у товаристві, узагальнення здобутків київської "Просвіти" у книжковій сфері: форми та методи діяльності комісій товариства; внесок окремих "просвітян" у книжкову справу.

  автореферат, добавлен 25.02.2014

 • Становлення української національної культури у першій половині XIX ст. Посилення українського напрямку в літературі. Нова українська література. Архітектура та містобудування. Аналіз живопису та малярства. Чинники розвитку культури у 1917-1920 рр.

  курс лекций, добавлен 23.11.2014

 • Загальна характеристика культури епохи Ренесансу. Розвиток архітектури та містобудування на українських землях у другій половині XVI–першій половині XVII століття. Особливості будівництва замків, фортець та монастирів, житлове будівництво в містах.

  курсовая работа, добавлен 16.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.