Єврейський вектор Одеси у розвитку бібліотечної справи СРСР у першій половині ХХ ст.: біоісторіографічний ракурс

Роль євреїв-науковців у розвитку бібліотечної справи у СРСР у першій половині ХХ ст. Вплив євреїв-інтелектуалів на строкатість тенденцій розвитку бібліотекознавства. Долі одеських бібліотечних євреїв-працівників у контексті перипетій зазначеного періоду.

Подобные документы

 • Загальна характеристика культури епохи Ренесансу. Розвиток архітектури та містобудування на українських землях у другій половині XVI–першій половині XVII століття. Особливості будівництва замків, фортець та монастирів, житлове будівництво в містах.

  курсовая работа, добавлен 16.09.2010

 • Дослідження історико-бібліотекознавчих аспектів та тенденцій розвитку бібліотек у різних країнах світу, в тому числі в Україні. Тенденції розвитку інноваційної діяльності та автоматизації бібліотек і вплив автоматизації на розвиток бібліотекознавства.

  курсовая работа, добавлен 21.09.2010

 • Теорія драматичних жанрів. Передумови появи української літературної драми. Особливості розвитку шкільної драматургії у кінці ХVII – першій половині XVIII століття. Традиційні сюжети та жанрові різновиди шкільної драми. Хор та інтермедія у шкільній драмі.

  курсовая работа, добавлен 24.04.2014

 • Художні тенденції баянного виконавства у контексті розвитку музичної культури. Виконавська творчість баяністів 50-60-х рр. ХХ ст., їх наближення до практики класичного інструменталізму. Вплив оригінальної музики для баяна на еволюцію баянного виконавства.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Характеристика основних напрямів міжнародного культурного співробітництва України. Дослідження ролі та значимості участі провідних українських бібліотек у міжнародних проектах. Аналіз розвитку проектної діяльності Української бібліотечної асоціації.

  статья, добавлен 18.07.2018

 • Розгляд загальної характеристики та періодизації архітектури Київської Русі. Аналіз розвитку києво-руської архітектури наприкінці Х - у першій половині XIII століть. Оцінка дерев’яної та кам’яної архітектури. Опис оборонних, житлових й господарчих споруд.

  реферат, добавлен 26.05.2019

 • Проблема міжетнічних взаємин періоду міжвоєнного двадцятиліття на прикладі художньої літератури. Функціонування концепту "свій/чужий" та зіставлення образів українців, поляків та євреїв у романі "Люде і блазни". Причини виникнення етнічних конфліктів.

  статья, добавлен 30.01.2016

 • Формування власних електронних ресурсів та організація доступу до національних і міжнародних інформаційних електронних ресурсів як один із стратегічних пріоритетів інформаційно-бібліотечної діяльності. Вимоги до бібліотечних електронних ресурсів.

  статья, добавлен 29.08.2013

 • Аналіз історичних умов розвитку української культури в другій половині ХIII-XV ст. Визначення ролі церков і монастирів у поширенні освіти та науки. Розгляд становища книжкової справи, літератури, архітектури та мистецтва в Галицько-Волинському князівстві.

  реферат, добавлен 17.08.2010

 • Розгляд етапів діяльності Кіноархіву Китаю в контексті розвитку кінематографа й архівної справи КНР. Напрями роботи Кіноархіву Китаю, який нині виконує архівні, науково-дослідницькі, навчальні функції. Роль Кіноархіву Китаю в збереженні кінодокументів.

  статья, добавлен 03.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.