DeCom Job: кілька загальних міркувань щодо специфіки процесів декомунізації у просторах міста

Політичні зміни в суспільному житті України після подій Майдану 2013-2014 рр. Прискорення процесів декомунізації. Демонтаж пам’ятників, монументів та меморіалів тоталітарної доби та її символіки. Деякі суттєві недоліки "декомунізаційного законодавства".

Подобные документы

 • Вплив суспільства ризику на репродуктивні установки та практики жінок. Аналіз процесів раціоналізації, небезпек та непевності сучасності, що мають різне значення для жінок і чоловіків. Негативний вплив процесів індивідуалізації на сімейні відносини.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Причини еміграції до Великобританії, місця проживання українських громад та найчисельніша діаспора. Створення Об‘єднання Бувших Вояків. Участь в суспільному житті молодіжної організації Пласт. Впровадження відділу україністики у Британській бібліотеці.

  презентация, добавлен 13.04.2014

 • Розгляд сільського соціального середовища згідно з рівнем та якістю життя селян, їх домогосподарств, що пов’язано з відтворенням особистості й соціуму в цілому. Дослідження природного потенціалу жінки в суспільному виробництві та побутовій сфері.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Запровадження політики міграції населення у межах Радянського Союзу радянським партійним керівництвом. Аналіз процесів в сфері взаємовідносин між національними меншинами та титульною нацією. Збереження українцями характеристик етносу: мови та культури.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Структура населення України, аналіз його динаміки та зміна чисельності. Закономірності розміщення. Оцінка демографічної ситуації та головні фактори, що впливають на неї. Характер міграційних процесів. Представники української діаспори за кордоном.

  контрольная работа, добавлен 21.11.2017

 • Дослідження особливостей змін людської індивідуальності в умовах прискорених процесів технічної цивілізації. Характеристика впливу технічних процесів на трансформації індивідуальності. Пошук шляхів розкриття можливостей та здібностей людської особистості.

  статья, добавлен 24.02.2016

 • Феміністські організації, що діють на території ЄС. Дослідження та обґрунтування важливості гендерних проблем у суспільному житті європейців та пошуку шляхів їх подолання. Реформування відносин між жінками та чоловіками в усіх проявах життя суспільства.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Соціальна ентропія як феномен зростання невпорядкованості й непередбачуваності соціальних процесів у кризові періоди розвитку суспільств. Аналіз впливу соціокультурних рефлексій на флуктуаційну поведінку громад. Правове регулювання процесів соціодинаміки.

  статья, добавлен 09.04.2018

 • Дослідження контурів нової соціальної структури сучасного українського суспільства. Характеристика специфіки соціально-стратифікаційних процесів у західних розвинених країнах і в нинішній Україні. Межі соціального розмежування українського суспільства.

  статья, добавлен 31.08.2018

 • Процес розробки методологічної схеми аналізу процесів концептуалізації в полі соціологічної галузі. Визначення специфіки інституціоналізації вітчизняного соціологічного дискурсу. Концептуалізація молоді як глибинні засади виробництва наукових текстів.

  автореферат, добавлен 15.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.